Den tredje bølgen med koronavirus herjer for tiden landet. Strenge smitteverntiltak er innført nasjonalt, og få, om noen, er forskånet fra de negative konsekvensene koronaviruset og tiltak for å begrense smitten har medført.

I denne tredje bølgen fører muterte virus til at spillereglene er endret. Barn og unge, som tidligere i pandemien i liten grad ble smittet, er nå på smittetoppen.

I Oslo alene ble nesten 600 barn og unge i aldersgruppen 0 til 19 år smittet i uken før Påske. Også på landsbasis er det i skoler og barnehager flest blir smittet utenfor hjemmet.

Les også: Du bør ikke bli lærer

I karantene

De negative konsekvensene dette medfører for barn og unge er svært omfattende. Vedvarende «rødt nivå» innebærer hjemmeskole for mange titalls tusen elever. Og som en følge av smitte blant elever og ansatte blir mange tusen satt i karantene.

Bare i Oslo ble over 5000 elever satt i karantene i løpet av én uke i mars. Stengte skoler vil ikke bare føre til mindre læringsutbytte for neste generasjon. Det vil også føre til økt ulikhet i samfunnet. Studier viser at de fattigste og minst ressurssterke rammes hardest.

Senskader

Men det er ikke bare effekten av tiltakene som bør bekymre oss. Senskader etter korona blir i økende grad dokumentert og bør bekymre alle. Det er usikkert i hvor stor grad barn utsettes for slike senskader, men tilfeller av både hukommelsestap og utmattelse blant unge mellom 12 og 18 år har blitt dokumentert.

Vi vet altså at stengte skoler har svært negative konsekvenser for mange, og vi vet nok om skadevirkninger av korona til at vi ikke bør la mutert koronavirus spres blant den unge befolkningen. Vi må da både gjøre det vi kan for å holde skolene åpne, og vi må gjøre det vi kan for å unngå at barn og unge smittes av koronavirus.

Dette virker å være i tråd med den uttalte strategien til Erna Solberg: Vi må prioritere barn og unge der det er mulig.

I frontlinjen

I frontlinjen for å holde skolene åpne, står lærerne. De er ansvarlige for å gjennomføre undervisning i tråd med alle smitteverntiltak. Men hvordan beskytter vi så de som står i frontlinjen for å undervise og sikre våre barn?

I motsetning til andre land, som USA, Spania og Israel, unnlater vi å prioritere lærere i vaksinekøen. Dette gir utslag på FHIs statistikk over smitte blant ulike yrkesgrupper: lærere er betydelig overrepresentert blant de smittede. For lærere i hovedstaden er risikoen for å bli smittet av korona dobbelt så stor som for leger.

Mange lærere er unge. Ifølge SSB er omtrent halvparten av lærerne i grunnskolen i Norge under 40 år, og i Oslo er denne andelen hele 70 prosent. Det vil si at svært mange lærere, dersom dagens vaksinasjonsstrategi opprettholdes, vil være blant de aller siste som blir vaksinert.

Å sende lærere på jobb med betydelig smitterisiko, med smitteverntiltak som i liten grad fungerer mot mutert virus, er ikke noe vi som samfunn bør være stolte av.

I motsetning til helsepersonell kan ikke lærere ikle seg verneutstyr når de underviser. I motsetning til mange andre yrkesgrupper kan ikke lærere velge hjemmekontor. I motsetning til pensjonister kan ikke lærere velge å la være å ha mange nærkontakter.

Er det etisk å tvinge lærere på jobb når smitterisikoen er så stor, og samtidig ikke gi dem den beskyttelsen som man vet faktisk fungerer?

Kostbart og kortsiktig

Å unnlate å prioritere lærere i vaksinekøen er også en kortsiktig og kostbar strategi. Det er kortsiktig fordi den skolegangen barna mister når lærerne er smittet og skolene er stengt, er den skolegangen vi trenger når vi skal gjenoppbygge samfunnet etter pandemien.

Det er kostbart fordi hver gang en lærer blir smittet så går det utover så mange andre: Ikke bare et stort antall elever, men også elevenes søsken og familier som alle havner i karantene.

Vi vet nå at koronavaksinene ikke bare beskytter mot alvorlig sykdom, de beskytter også mot videre smittespredning. Å vaksinere grupper som er overrepresentert på smittestatistikken, som lærere, vil føre til en større reduksjon i smittetrykket enn å vaksinere grupper som i liten grad er utsatt for koronasmitte.

Å vaksinere lærere kan derfor føre til at vi alle kommer ut av pandemien raskere enn dersom vi vaksinerer kun basert på alder. Å vaksinere lærere vil ikke bare føre til flere åpne skoler, det vil også føre til at vi raskere kan åpne hele samfunnet.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Å sette lærere fremst i vaksinekøen vil ikke garantere at alle skoler vil kunne holde åpent hele tiden. Men det vil være å gjøre det vi kan for å sørge for at våre barn får den skolegangen de fortjener. Å sette lærere fremst i vaksinekøen er å prioritere barn og unge.

Vi må nå derfor, for barna, for lærerne selv, og for oss alle, sette lærerne fremst i vaksinekøen.

Foreldre til barn i klasse 1C på Sagene skole:

  • Lars Haakon Søraas
  • Ida Homme
  • Helge Skirbekk
  • Elisabeth H. Lange
  • Joachim Raade
  • Åsne Rambøl