I 2014 arbeidet Clemens Saers på Oslo Handelsgym da han uten forvarsel ble utsatt for grov vold av en elev, og ble varig ufør av skadene. I løpet av disse syv årene har ikke Oslo kommune mannet seg opp til å gjøre det eneste ærefulle, nemlig å rydde opp i saken.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen svarer slik på kritikken: - For øvrig har jeg ikke vært inne i detaljene i Saers sak. Dette har vært håndtert av kommunaldirketen i samråd med kommuneadvokaten. Verken jeg eller byrådet har vært tett på, sier hun til Aftenposten.

Det er for lettvint.

Ingen andre personalsaker har vært mer omtalt i Oslo de seks årene SV-politikeren har vært i byrådet, og Inga Marte Thorkildsen har vært byråd for oppvekst og kunnskap siden 2017.

Men det sier noe om motviljen mot å ta i en sak som har utviklet seg til en vond og pinlig verkebyll for Oslo kommune.

Det var 15. april 2014 at lektoren ble angrepet av en elev fra en annen klasse som forsøkte å trenge seg inn i klasserommet.

Den da 18-årige eleven tok tak i lærerens strupehode, holdt fast og vred rundt til læreren mistet bevisstheten. Eleven ble dømt til fengsel og samfunnsstraff, men Oslo kommune ble ikke straffet for brudd på sitt ansvar for å gi lærerne en sikker arbeidsplass og fortelle lærerne om enkeltelever som representerer risiko.

Saers krevde 250.000 i oppreisning etter skadeerstatningsloven, men tapte i Tingretten og saken endte med at partene måtte dekke egne saksomkostninger. Kommunen slapp erstatning fordi retten kom til at den ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt, men kritikken er knallhard:

«Retten finner etter dette tilbakeholdelsen av informasjon kritikkverdig, idet taushetsplikten vanskelig kan forstås slik at informasjon om det skadepotensial eleven representerte ikke kunne formidles til alle som kunne tenkes å komme i kontakt med ham», het det i premissen for dommen.

Les mer: Voldutsatt lærer tapte søksmål mot Oslo kommune

Syv år senere er Clemens Saers uten jobb, men med betydelige advokatutgifter etter å ha ført saken via Lagmannsretten og blitt nektet å få den opp i Høyesterett.

Det er mulig at Oslo kommune har juridisk rett, men kommunen har definitivt ikke moralen på sin side. Å la dette ende opp med at et uskyldig voldsoffer sitter igjen med store kostnader og null oppreising er rett og slett en skamplett.

Aftenposten avslører i dag at Bystyret ble feilinformert da saken kom opp der. I saksbehandlingen ble det opplyst at kommunen har ønsket et forlik, men grunnlaget ble hemmeligholdt. Nå har detaljene blitt kjent. «Tilbudet» fra kommunen til læreren var 50.000 kroner i oppreising, 50.000 kroner i administrative utgifter og 50.000 for legebehandling.

Motkravet for disse 150.000 kronene var at Clemens Saers måtte si opp sin stilling fra juli 2019.

Som Høyres skolepolitiker Mehmet Kaan Inan treffende oppsummer: - Det var ikke til tilbud, det var et skambud han ikke kunne si ja til, sier han til Aftenposten.

Juridiske detaljer til side, så står det igjen at en lærer blir varig ufør etter å ha blitt utsatt for grov vold fra en elev arbeidsgiver visste var en risiko, men uten å informere og advare. Syv år senere har han ennå ikke fått økonomiske oppreising fra Oslo kommune og han oppfatter heller ikke å ha fått en reell unnskyldning.

Saers ble «tilbudt» 150.000 kroner til legehjelp mv., hvis han sa opp frivillig.

Til sammenligning har den ansvarlige byråden hatt en årslønn på 1,3 millioner kroner, til hun frivillig bestemte seg for å gå på dagen for å ta en time out. Nå kan hun søke om en etterlønn på inntil 317.000 kroner for tre måneder uten arbeidsplikt - eller cirka 85 prosent av årslønnen til en skoleassistent i Osloskolen, ifølge et debattinnlegg fra Rødts bystyrerepresentanter Eivor Evenrud og Ylva Holm Thorsteinson.

For Inga Marte Thorkildsen er Clemens Saers-saken en skamplett, og den blir ikke mindre av at hun aldri satte seg inn i detaljene.

Nå har hennes partifelle Sunniva Holmås Eidsvoll tatt over.

Kanskje hun vil interessere seg nok til å rydde opp i en sak der Oslo kommune har opptrådt fullstendig uten moral overfor en arbeidstaker som ikke har gjort noe annet galt enn å jobbe som lærer.

PS! Hva mener du? Er det greit at en lærer blir ufør etter å ha blitt angrepet av en voldelig elev uten å få erstatning? Skriv et debattinnlegg!