Som landets største aktør på håndtering av korn får Felleskjøpet Agri stadig henvendelser rundt hva vi tenker om beredskapslagring. Årlig håndterer Felleskjøpets dyktige medarbeidere 750.000 tonn korn til en verdi av over tre milliarder kroner. Vårt samvirke er eid av i overkant 41.000 norske bønder.

I 2014 overtok vi Stavanger havnesilo, anlegget som fram til 1995 hadde vært beredskapslager for matkorn i Norge. I dag bruker Felleskjøpet anlegget i Stavanger til kommersiell lagring.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Økt kapasitet til å håndtere norsk korn

En av våre viktigste oppgaver er å håndtere den norske kornstrømmen på mest effektiv måte. Vi planlegger for framtiden, og i dette arbeidet har vi iverksatt en prosess for å omregulere området vi eier i Stavangers østre bydel til blant annet boligformål. En omregulering vil skape muligheter til å velge mellom å beholde eller selge Stavanger havnesilo.

Felleskjøpet ønsker å øke den samlede kapasiteten og effektivisere mottaket, tørkingen, rensingen og mellomlagringen av norsk korn. Dagens løsning krever for mye transport, noe som er dyrt og lite miljøvennlig. For å få til det, er vi nødt til å bygge nye og modernisere eksisterende anlegg i de deler av landet hvor kornet dyrkes og foredles, i hovedsak på Østlandet og i Trøndelag. Vi har startet, men må ta steg for steg etter hva inntektene gir oss råd til.

Vi mener at beredskapslagring av korn er en statlig oppgave. Når det er sagt, vi er ikke imot å gå i dialog med staten om hvordan vi på kort sikt kan bidra med lagringskapasitet i Stavanger havnesilo – dersom staten ønsker å gjeninnføre beredskapslagring.

I et lengre perspektiv vil dette anlegget derimot kreve store, dyre restaureringstiltak. Derfor ønsker vi på sikt å bygge ny kapasitet. Dette kan også inkludere beredskapslagring. Da er det naturlig å tenke at også denne skal ligge nært der kornet dyrkes og håndteres, og være spredd på flere anlegg.

Stavanger og bonden blir vinnere

En forutsetning for at vi kan bygge ut lagringskapasiteten i kornområdene, er at vi får realisert verdien som ligger i Stavanger havnesilo. En ny reguleringsplan vil synliggjøre verdiene som vil gi mulighet til dette.

Denne uka er det offentlige møter i Stavanger hvor Felleskjøpet Agri og samarbeidspartnere presenterer forslag til hvordan tomten kan omreguleres og utvikles videre av potensielt nye eiere. Vi vil være en ansvarlig eier som ønsker å bidra til at kommunen kan innfri sine mål for arealpolitikken.

Les mer fra Norsk debatt

En omregulering vil være vinn-vinn for både Stavanger by og den norske bonden:

Stavanger får nærmest en ny bydel. Den norske bonden får økt kapasitet til å håndtere kornet, med muligheter for beredskapslagring. Dersom staten ønsker dette gjeninnført.