Anders Magnus skrev et innlegg i Nettavisen der han problematiserte bruk av hijab, og de signalene det sender når høytstående politikere gjør det. Det var et modig innlegg av Anders Magnus.

Les kommentaren til Anders Magnus: Kan SV ha en nestleder med hijab og fortsatt være et feministisk parti?

Dessverre vekket det noe motstand. En av de som reagerer er Simen Bondevik, som på tendensiøst vis forsøker å vri fokus vekk fra problematiske holdninger til kvinner innen islam, over på det han mener er mannssjåvinisme hos Anders Magnus, med en liten «hilsen» til oss i Frp.

Bondevik og hans meningsfeller i denne saken bør vurdere grundig hvilken side av historien de velger å plassere seg på. Vi kan ikke bare gjemme oss for det faktum at hijaben er et hodeplagg som teologisk sett begrunnes med at kvinnekroppen, bare ved å eksistere i det offentlige rom, kan skape oppstandelse og opphisselse hos menn.

Les debattinnlegget til Simen Bondevik: Selvfølgelig kan SV være et feministisk parti hvis nestlederen bruker hijab

Islam er ikke alene om å ha slike dogmer, men er i praksis en versting når det kommer til religiøs undertrykkelse av kvinner. Muslimske land dominerer bunnsjiktet når likestilling i verdens land rangeres.

Kvinner har egne innganger i moskeer, og må sitte bakerst. Selv i Norge. Dette er et uttrykk for den samme mentaliteten som ligger bak hijab, og som er del i en ond sirkel av negativ sosial kontroll, trakassering og ufrihet.

Slikt bør jo være helt uakseptabelt for norske feminister, og for venstresiden. Men de er ikke å se i denne sammenhengen.

Når den radikale venstresiden og «woke» samfunnsengasjerte mennesker som Simen Bondevik dukker opp i denne debatten, så er det for å argumentere imot de som problematiserer slik praksis innen islam.

De er mer opptatt av å peke på folk og kalle dem «islamofobe», enn å for eksempel problematisere den apartheid-aktige måten kvinner behandles på i en del miljøer.

Noe av det mest feilaktige og villedende Bondevik påstår er at Frp vil forby «unge kvinner» å gå med hijab. Det er rett og slett en blank løgn.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Frp er imot barnehijab. Vi ønsker oss, og har flere ganger foreslått, et forbud mot hijab på barn i barnehager og i grunnskolen. Vi verken kan eller vil legge en slik begrensning på voksne «unge kvinner», som Bondevik forsøker å skape et inntrykk av. Dette blir rett og slett useriøst fra hans side.

Voksne mennesker skal få lov til å velge å gå med hijab, og det er opp til SV å velge sine nestledere. Ingen er institusjonalisert diskvalifiserte fra å ha verv i politikken på grunn av hodeplagg, og det var heller ikke det Anders Magnus mente.

Det handler om hvilke signaler man sender når man som parti potensielt velger en nestleder som bærer på et hodeplagg som symboliserer noe som med rette er veldig omstridt.

Man kan bare ikke glemme hvilket tankegods hijaben kommer av. Det handler ikke bare om tvang eller kontroll over hva et enkelt menneske har på seg.

Det handler om et grunnleggende undertrykkende syn på kvinner, der kvinnekroppen ses på som iboende seksuell. Et seksuelt objekt menn eier, og som må skjules fra andre menn, snarere enn en funksjonell farkost for et helt menneskelig liv, som mannskroppen får lov til å være. Det er det hijab handler om.

Frp vil skåne barn fra foreldre som trer disse forkastelige verdiene ned over hodene deres. Det er vi stolte av.