Når blodtåken har lagt seg, kan det være lurt å dele opp saken om aksjehandlene til Sindre Finnes, ektefellen til den tidligere statsministeren. Det er tre sentrale spørsmål i saken:

  • Har Sindre Finnes drevet med innsidehandel?
  • Har han fått informasjon fra Erna Solberg?
  • Kan Erna Solberg lastes for ektefellens aksjehandler?

Foreløpig ser svarene ut til å være nei på alle tre spørsmål.

Med over 3.600 aksjehandler på et tidsrom på rundt 3.000 dager har Sindre Finnes utvilsomt vært en ivrig aksjespekulant, og i mange tilfeller en daytrader som har gått inn og ut av aksjer samme dag. Aksjetrading er verken samfunnsskadelig eller ulovlig, og det er mange andre daytradere som sørger for at det er likviditet - altså handel - i aksjene på Oslo børs.

Daytrading er spekulasjon, men verken kritikkverdig eller mistenkelig i seg selv. Selve handlemønsteret ligner lite på en klassisk innsidehandler.

Sindre Finnes hyperaktive handler ligner mer på spillegalskap enn på innsidehandel

Men med 3.600 handler vil det rent statistisk være mange eksempler på ekstremt gunstig sammenfall i tid mellom kjøp og salg av aksjer, og hendelser i selskapene. Noen ganger er det stjernetreff, andre ganger er det stjernesmell.

Hvor ofte Erna Solberg i praksis sitter med kurspåvirkende innsidekunnskap om enkeltselskaper, er vanskelig å vite, men neppe særlig ofte. Den relativt lave fortjenesten Sindre Finnes har hatt (1,8 millioner kroner over ti år) tyder ikke på at han har sittet på en gullgruve av innsidekunnskap, men det er selvsagt umulig kategorisk å avvise en konspirasjonsteori.

Har Sindre Finnes drevet med innsidekunnskap med informasjon han har sikret seg fra Erna Solberg? Det har vi ikke noen holdepunkter for, bortsett fra enkelthandler som har vist seg å være gunstige. Men med 3.600 handler kan det være helt tilfeldig.

«Tilfeldig, neppe» holder ikke til å frakjenne en person all moral.

Har Erna Solberg delt innsidekunnskap?

Vi vet altså verken at Sindre Finnes overhodet har drevet med innsidehandel og enda mindre at det har skjedd med informasjon som er fanget opp hjemme. Det er rene spekulasjoner. Og vi har overhodet ingen holdepunkter for at Erna Solberg har delt innsidekunnskap med sin ektefelle. Inntil noe håndfast kommer på bordet, må vi legge til grunn at det ikke har skjedd.

Poenget: Ikke vet vi at Sindre Finnes har drevet med innsidehandel. Ikke vet vi at han har hatt konfidensiell informasjon. Og langt mindre vet vi at Erna Solberg har delt konfidensiell informasjon. Da må vi også legge til grunn at Erna Solberg ikke kan lastes for en teori om innsidehandel.

Har Erna Solberg vært inhabil og betyr det noe?

Den andre delen av aksjehandelen handler om Erna Solbergs habilitet i enkeltsaker.

Når ektefellen har kjøpt og solgt aksjer 3.600 ganger, så har han høyst sannsynlig hatt aksjer i saker som direkte eller indirekte har vært på statsministerens kontor. Rent teknisk kan Erna Solberg altså ha vært inhabil uten å vite om det.

Det er flisespikkejuss å hevde at det er viktig. Poenget er at Erna Solberg ikke har deltatt i beslutninger ut fra egeninteresse hvis hun ikke har visst om egeninteressen. Objektivt sett har hun kanskje vært inhabil, men subjektivt har hun ikke vært det.

Poenget: I verste fall blir det en møysommelig - og bortkastet - jobb å gå igjennom alle saker regjeringen har behandlet i løpet av åtte år og se om det kan ha vært tilfeller der Sindre Finnes har eid aksjer uten at Erna Solberg har visst om det, og slik at hun formelt var inhabil uten å ha visst om det.

Blodtåke og presseetikk

I en stor og uoversiktelig sak som denne, er det bra at mediene graver dypt. Mediene kan ikke la se hindre av at Sindre Finnes ikke er i stand til å fungere som normalt. Det fremgår av Vær varsom-plakatens 4.14: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt».

Men. det fratar ikke mediene ansvar for å legge vekt på saklighet og omtanke, og sørge for at titler ikke går lengre enn det er dekning for. Presseetikken byr på dilemmaer mellom å være pågående på den ene siden, og ta hensyn på den andre.

Vi har sett før at i saker der alle mediene jakter sammen, så kan det oppstå en blodtåke der det gjelder å felle noen. Nettopp i slike situasjoner er det fornuftig å bruke litt tid på å vurdere hva man faktisk vet, og hva man tror.

Hva kommer til å skje?

Forskjellen på Erna Solberg og Ola Borten Moe er at sistnevnte kjøpte store aksjeposter i enkeltaksjer og var inhabil selv i lange perioder.

Forskjellen på Erna Solberg og Anniken Huitfeldt er at sistnevnte er i posisjon nå, slik at hun løpende vil være inhabil hvis ektefellen eier aksjer. Erna Solbergs sak ligger tilbake i tid.

Slik fakta står nå, er det vanskelig å se at Høyre vil ha noen grunn til å velge ny partileder. Så langt har også partiet slått ring om Erna Solberg. Kommer det ikke mer kritikkverdig på bordet, vil Erna Solberg bli sjekket ut av saken, for å bruke politispråket.

Hennes største problem er på hjemmebane og en offentlig fremvisning at hun lever med en mann som har ført henne bak lyset. Det er en reell problemstilling hvis Høyre og de borgerlige partiene vinner valget i 2025 og Erna Solberg blir statsminister.

Da kan hun ikke dele privatlivet med en daytrader.