I Nettavisen den 20. desember går høyres Lene Westgaard-Halle til frontalangrep på Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet for å ville kamuflere Klondyke-stemning, rikdom og velstandsutvikling i norsk landbruk.

Bondeopprøret har ikke tenkt å forsvare verken Senterpartiet eller Trygve Slagsvold Vedum.

De har på lik linje med Høyre, ført en politikk de siste 30 år hvor bondens kostnader i bytteforholdet mellom manuelt arbeid, robot og mekanisering er kostnader en later som bonden ikke har. Dette vil altså Høyre nå ha mer av.

Les saken her: Langer ut mot Vedum og co: - Bonden skal først og fremst være næringsdrivende

Henger fast i fortida

Andre partier har sett konsekvensene av tidligere feil, og har derfor gjennom politiske vedtak tatt til orde for endringer og bruk av en mer ærlig fremstilling av bondens økonomi. Det kan se ut som om Høyre henger fast i fortida hvor både kalkulator og sunn fornuft har forsvunnet ut vinduet.

Høyre fortsetter uanfektet med noe som ligner ren propaganda, historieforfalskning og løgnaktig framskrivning av tidligere feilsteg. Hva som er Høyres motivasjon for å komme med gjentatte medieutspill som etterlater et inntrykk av bondens økonomi som god, får de svare for selv.

En god regel når en lurer på andre folk sin egentlige motivasjon er å se på konsekvensene av det de gjør. Høyre sin vilje til videreføring av en feilslått politikk vil opplagt eskalere utradering av norsk landbruk som vi kjenner det i dag.

Det holder å se på nedleggingstakten i norsk landbruk så langt. Kanskje ligger også svaret der? Bort med bonden og inn med import? I så fall burde de være ærlige nok, og si det rett ut.

Vi bønder tåler sannheten. Vi gidder bare ikke jobbe for smuler lenger. Da slutter vi heller.

Les også: Firkantet lønnsstøtte skyver mange tusen unødvendig ut i arbeidsledighet rett før jul

Siste tiår med politikk er uklart

Det kan passe å minne om spørsmålet til Svein Flåtten i Stortinget i 2010, den gang Høyre faktisk hadde egne folk med kunnskap om landbruk. Fritt sitert: «Hvordan vet vi om bonden har økonomi til å forsvare kostnader vi legger opp til at bonden skal ha?»

Siste års bondeopprør har vist at det klarer landbruket ikke. Riksrevisjonen ved Kosmo sa «Undersøkelsen viser at mangelen på et fast sett av resultatindikatorer på jordbruksområdet medfører risiko for at informasjonsgrunnlaget for vurderingen av de jordbruks politiske målene over tid blir mindre konsistent». Altså mangel på retning og mangel på målbarhet.

Det tegner seg altså et bilde av et landbruk hvor konsekvensen av de siste tiår med politikk i beste fall er uklart. I verste fall ødeleggende. Igjen se på nedleggingstakten. Men Høyre vet altså bedre. De synes at å presentere ni prosent inntektsvekst siste år basert på bare deler av regnestykket, og samtidig utelate både kostnader og nedgangen i inntekt de fire foregående år, forteller noe som helst?

Bondeopprøret har presentert feilmarginer i størrelsesorden 15-20 milliarder, og selv om vi fremdeles venter på fasiten i det statlig nedsatte Grytten-utvalget, er det grunn til å tro at vi er inne på rett spor.

Ingen har gjennom siste års kamp for økonomisk jevnstilling i norsk landbruk sagt at vi tar feil, verken på tall eller logikk. Men Høyre vet altså bedre, hvert fall later de som.

Vi kan ikke være så rause

Halle sier videre: «Staten må være der, men vi må i større grad styrke inntektene vi bønder får fra markedet». Her er vi helt på linje. Den relative andelen av subsidier trenger ikke utfordres, men totalramma må likevel opp. Det samme gjelder pris i markedet.

Landbruket trenger å øke prisene ut fra vår produksjon, men også her med rimelighet. Dersom bonden får økt sin råvarepris med cirka 40 prosent, kjedene låser sin avanse på dagens nivå og fordelingsnøkkelen fremdeles er en tredjedels tilskudd og resten i markedet, vil norsk landbruk være jevnstilt.

Dette høres mye ut, og utgjør cirka 172 kroner mer i uka for en familie på fire. For de som har lite fra før kan dette bli mye. Her må det offentlige på banen med hjelp til de som trenger det.

Vi som bønder kan ikke lenger være en garantist for de med dårlig råd og pålegges kunstig lave råvarepriser i et fritt kostnadsmarked. Vår produksjon kaster ikke nok av seg til at vi kan være så rause.

Gjentas om igjen og om igjen

Høyre driver et simpelt spill hvor den samme usannheten gjentas om igjen og om igjen. Hvis bare landbruket hadde vært mer fremoverlent, tenkt mer utradisjonelt og utnyttet teknologiske fremskritt bedre, hadde alt vært bra. Problemet er at det er akkurat det norsk landbruk har gjort i minst 30 år.

Det er akkurat denne typen tenkning kombinert med en stat som ikke anerkjenner kostnadene denne mekaniseringen medfører som har ført til problemene vi nå står ovenfor. Dette vet Høyre som tross alt er et næringsparti. Så hvorfor later de som noe annet? Vi bønder vil ta i bruk ny teknologi og drive smartere. Men vi trenger å tjene penger også.

Les mer fra Norsk debatt her

Høyre ser ut til å prøve å omskrive historien om norsk landbruk når de presenterer økonomisk dårlig utvikling som en suksesshistorie, langt på vei hjulpet av kreativ bruk av tall som viser inntekt, men utelater opplagte kostnader.

Dette er billig retorikk fra Høyre og lurer ikke blakke bønder som slutter hver dag. Høyre ser ut til å trenge en kalkulator. De kan få låne vår. Vi trenger den ikke for å konstatere at kontoen er tom.

For #Bondeopprøret.