Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Vi har alle et ansvar for å støtte politiet som står i dette og håndhever loven på vegne av oss alle. Selv om brannbomben ikke gjorde stor skade er det en ny vending bare at noen gjør dette her i Oslo. Det er ikke i nærheten av de farlige bombingene av politistasjoner i Sverige, men også der begynte det med slike hendelser som gjorde mindre skader.

Bakgrunn: Brannbombe mot politistasjon i Oslo – fire pågrepet

Senest på onsdag hadde jeg samtaler med politiet etter at to-tre titalls ungdommer både på Vestli og Mortensrud hadde angrepet, truet og hindret politiet kvelden før. Jeg er meget bekymret for den utviklingen vi ser med en sterk økning i denne typen aggresjon mot politiet. De forteller at når de tar kontakt med en person skjer det ofte at han raskt sender ut melding til sitt miljø, slik at det på kort tid dukker opp tretti-førti unge som konfronterer politiet. Det kalles «flokking» som fører til at de som ikke vil bli tatt av politiet, kommer seg unna.

I de senere år er det registrert en økning av forulemping, hindring, trusler og vold mot politifolk til 878 tilfeller i 2016 og videre til 1 171 i 2019 (Avisa Oslo 8/12 2020). Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, uttaler til at han kjenner til kollegaer som har byttet arbeidsfelt fordi det har vært for belastende å jobbe i disse miljøene. Bolstad peker videre på en uønsket utvikling der unge ned i 13-årsalderen stiller seg i veien for politibiler slik at de ikke kommer frem, og opptrer på en fullstendig uakseptabel måte i møte med politifolk.

Les også: Kraftig oppgang for Frp: Nykommeren rett inn på Stortinget

Det er bra at politiet tar dette på største alvor og har pågrepet to personer over 18 år som er siktet i brannbombe-saken. Mange vil si at det viktigste er å forebygge slike hendelser og konflikter med politiet. Men i tilfeller som dette er det også forebyggende at samfunnet setter foten ned. Vi må markere sterkt og tydelig at dette finner vi oss ikke i, og at det får alvorlige konsekvenser for gjerningsmennene.

Vi ser dessverre at den internasjonale gangster-trenden der politiet er en fiende og legitimt mål, også sprer seg i enkelte miljøer her i Norge. Vi må alle være med å avvise denne skadelige Fuck The Police-kulturen. Det er ikke bare en politioppgave, men et ansvar for hele sivilsamfunnet fra skoler og fritidsklubber til oss politikere og frivillige organisasjoner. Å jatte med disse FTP-holdningene er å undergrave tryggheten i samfunnet. Politiet må få full støtte i å bruke de hjemler som eksisterer for at uakseptabel og kriminell atferd får straffereaksjoner.

Les også: Høyre har blitt alkohol-populister

Vi diskuterte denne alvorlige utviklingen i Stortinget så sent som 9. mars, da vi i Senterpartiet fremmet følgende forslag som ble vedtatt med stemmene til FrP og Ap:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av utviklingen knyttet til politiets arbeidsbetingelser overfor ungdomsmiljø og gjengkriminelle. Regjeringen bes vurdere eventuelle straffeskjerpelser samt andre tiltak for stanse økningen av forulemping, hindring, trusler og vold mot politifolk.»

Her kan du lese flere innlegg fra Norsk debatt.

Etter den eskaleringen vi har sett i den senere tida forventer vi at regjeringen prioriterer dette høyt, og kommer tilbake med sine forslag til håndtering av situasjonen før sommeren. Det er en årstid hvor slike problemer pleier å øke, og desto mer trenger vi å være forberedt på hvordan de skal tas tak i.