Gå til sidens hovedinnhold

Byrådet ofrer eldreomsorgen på ideologiens alter

Valgfrihet er så viktig for oss at vi ikke kan sette systemet foran de eldre. Vi skylder de eldre å gi dem det beste tilbudet.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Når velferdssamfunnet en gang i fremtiden svekkes og handlingsrommet blir mindre, slik de fleste rapporter fremskriver, er vi best tjent med en velferdssektor der et mangfold av aktører konkurrerer om å levere det beste tilbudet samtidig som utgiftene holdes nede.

Derfor er vi avhengig av konkurranseutsetting for å sikre samfunnsøkonomisk lønnsomhet og at de eldre kan få et tilbud som tilfredsstiller deres behov. Vi mener at det er på tide at rekommunaliseringen vi nå er vitne til i Oslo opphører.

Les også: Undersøkelse: 168.000 nordmenn skal reise utenlands i vinterferien

Til tross for at private aktører sparer skattebetalerne for enorme summer og leverer velferdstjenester som viser at brukerne er mest fornøyd med de privates tilbud, har ideologiske skylapper fått trumfe gjennom.

Rekommunaliseringen er satt i gang, og ingen private sykehjem får fornyet sin kontrakt etter 2023. Nå skal kun kommersielle og idelle aktører få drive videre. Dette er noe de eldre burde vært foruten.

Vi trenger konkurranse

Konkurranse mellom ulike aktører gir insentiver til effektiv drift, spesielt for private aktører med profittmotiv fordi de er helt avhengig effektiv drift for å kunne skape overskudd.

Oslo kommune trenger private aktører for å tilføre nytekning, kreativitet og innovasjon samtidig som den tradisjonelle oppfatningen av hvordan et sykehjem skal se ut utfordres. Et eksempel på dette er Manglerudhjemmet som var det første sykehjemmet med egen pub, i tillegg hadde de muligheten til å brygge sitt eget øl. Dette er eldreomsorg på sitt beste.

Da vi prøvde å konkurranseutsette helsesektoren med fritt behandlingsvalg, utmerket det seg overveldende bra. Ventetiden gikk i likhet med prisen ned, samtidig som kvaliteten gikk opp, og tilbudet ble bredere. Hvorfor fortjener ikke våre eldre de samme vilkårene? Tross de positive effektene av konkurranseutsetting veier ideologiens grobunn tyngst for Arbeiderpartiet.

Les mer fra Norsk debatt her

Samspillet mellom offentlige, ideelle og private aktører har vist vei mot morgendagens eldreomsorg, derfor ønsker vi å reversere byrådets rekommunaliseringsplaner.

Valgfrihet er så viktig for oss at vi ikke kan sette systemet foran de eldre. Vi skylder de eldre å gi dem det beste tilbudet. De vet best hvor skoen trykker, derfor kan vi ikke la ideologiske skylapper få stå i veien for at de eldre får velge det beste tilbudet som tilfredsstiller deres behov.

Tobias Svendsen, 2. nestformann i Oslo øst FpU, 1. vara Oslo FpU