Helt siden krigen har det vært et politisk mål at flest mulig i Norge skal få eie sin egen bolig. De siste årene har det blitt vanskeligere og vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Nå satser byrådet på tredje boligsektor. Først i løypa er Oslobolig.

Civitas Aslak Versto Storsletten skriver i Nettavisen 26. desember 2021 at «Oslo kommunes nye boligselskap skaper flere problemer enn det løser». Storsletten mener for eksempel at det er problematisk for en kjøper å eie deler av boligen, og at politikere og byråkrater ikke har kompetanse til å bruke skattepenger på en forretningsmessig måte.

Les Aslak Versto Storsletten sitt innlegg her: Byråd på ville veier

Jeg vil først og fremst presisere at Oslobolig er et samarbeidsprosjekt mellom fire aktører - OBOS, Bane NOR Eiendom, NREP og Oslo kommune. Byrådet har stor tro på at vi sammen med seriøse private aktører kan sørge for at flere folk får eie sin egen bolig.

Løsningen er like misvisende som den er enkel

For Storsletten er den eneste løsningen på galopperende boligpriser å bygge mer og la markedet styre alene. Løsningen er like misvisende som den er enkel. De siste to årene har nybyggingstakten vært betraktelig høyere enn tidligere. Og de siste fem årene er det satt i gang bygging i underkant av 20.000 nye boliger i Oslo.

Det er ferdigstilt i snitt 3500 boliger i året de siste fem årene. Det betyr at vi imøtekommer boligbehovet. I den samme perioden steg boligprisene i Oslo med 23 prosent. Dette viser at inngangsbilletten til boligmarkedet for folk blir stadig mer uoverkommelig selv om det bygges flere boliger.

Oslo kommune skal legge til rette for flere nye boliger i byen. Samtidig løser ikke nybygging alene utfordringene i boligmarkedet. Bildet er sammensatt, og byrådet benytter derfor flere verktøy for å endre og utvikle boligmarkedet. Oslobolig er ett av dem.

Å eie deler av boligen er ikke like gunstig som å eie hele boligen, selv om Storsletten mener at andre folk vil komme tapende ut. De som kan kjøpe bolig på det ordinære markedet, vil fortsatt ha en fordel av å kunne eie hele boligen. Oslobolig skal tilby en alternativ vei inn på boligmarkedet for dem som har betalingsevne, men som sliter med å møte egenkapitalkravet. Andelen som leier øker og er særlig høy blant enslige småbarnsforeldre og aleneboende. For disse er veien til egen bolig lang. Oslobolig skal bidra til å senke barrierene, slik at også disse har anledning til å kjøpe sin egen bolig.

Storsletten hevder videre at det er juridiske problemer knyttet til deleie, men uten å være konkret om hvilke problemer dette dreier seg om. Jeg kan imidlertid berolige Storsletten med at Oslobolig vil basere seg på OBOS sine allerede godt utprøvede modeller for deleie i tråd med gjeldende regelverk.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Ikke på ville veier

Byrådet er ikke på ville veier, men finner alternative veier inn på boligmarkedet for flere. Oslobolig skal ikke løse alle utfordringene i boligmarkedet. Oslobolig vil først og fremst være et supplement til det ordinære boligmarkedet, men den eneste løsningen kan ikke være å bygge mer alene.

Les mer fra Norsk debatt her

Storsletten mener avslutningsvis at byrådet vårt må legge fra seg «den ideologiske kampen mot markedskreftene». Men om premisset hans er at økt bygging alene vil løse alle problemer, så er det dårlig nytt for vanlige folk.

De siste tiårene har de boligpolitiske virkemidlene i stor grad ligget i en skuff. Nå tar vi dem fram igjen, mye inspirert av den aktive boligpolitikken vi så i mellom- og etterkrigstiden.

Kilder: Oslo kommunes statistikkbank