Gå til sidens hovedinnhold

Byrådets overregulering slår bena under et sterkt ønsket transporttilbud i Oslo

Planøkonomi og forbudspolitikk er ikke løsningen, når nesten en halv million mennesker i Oslo velger elsparkesykkel for å komme seg fra A til B.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

På en uke i Oslo gjennomføres det over en halv million turer med Voi sine elsparkesykler. Majoriteten av elsparkesyklene brukes et tosifret antall ganger gjennom dagen, og de erstatter bilen og reduserer trykket på bussen.

Det er en enorm etterspørsel, og utleieaktører ser på Oslo som et attraktivt marked.

Klikk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Utfordringer

Samtidig som elsparkesyklene har vært et kjærkomment tilbud for mange hundre tusen mennesker i Oslo, har inntoget av det nye transportmiddelet også bydd på primært to utfordringer.

Den ene handler om parkering og at elsparkesyklene står i veien for andre trafikanter.

Den andre handler om trafikksikkerhet og at elsparkesyklister skader både seg selv og andre når de kjører.

Nye tiltak

For en drøy uke siden sendte Oslo-byrådet nye regler ut på høring. Hovedelementene i forslaget er at det skal settes et tak på 8000 elsparkesykler, men ikke på antall utleiere og at det innføres et kjøreforbud om natten.

I tillegg er byen delt opp i fire soner med maksimalt antall elsparkesykler innenfor hver sone. Til Nettavisen fredag 18. juni uttaler forskningsleder Nils Fearnley fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) seg svært kritisk til de nye reglene.

Lite gjennomtenkt

Voi mener at forslaget fremstår som lite gjennomtenkt og vil redusere tilbudet drastisk for byens elsparkesyklister. Det er som regel kun i kommunistiske stater at myndighetene bestemmer tilbudssiden i et marked, og vi vet allerede at etterspørselen er større enn taket på 8000.

Les også: «Når ingen ser på, bruker jeg den overalt»

Videre har Norge aldri hatt for tradisjon å forby transportmidler på spesielle tider av året eller døgnet, men stilt krav til brukeren om å bruke hodet. Det er også problematisk at brukerne ikke vil kunne bevege seg fritt fra for eksempel Ensjø til Oslo sentrum.

Kort oppsummert er løsningen basert på planøkonomi og forbudspolitikk, som åpenbart vil hemme utviklingen av mikromobilitet i Oslo, istedenfor for å fremme den.

Rydd plass!

Flere parkeringsplasser til fordel for brukere og fotgjengere, hadde vært et nyttig tiltak. Når halve byen tar i bruk et nytt transportmiddel, må politikerne rydde plass. I løpet av to år har kommunen funnet areal til omtrent 60 parkeringsplasser.

Et forskningsprosjekt gjennomført av Transportøkonomisk Institutt i 2020 viser at parkeringsstativene gir bedre parkering.

Bedre med ett månedskort - enn 18

Jevnlige anbudskonkurranser som sikrer forpliktede utleieaktører, hadde vært et annet nyttig tiltak. For brukeren er det bedre med ett månedskort enn 18, og for oss utleieaktører satser vi mer jo større markedet er.

I 2019 delte Madrid ut lisenser til 18 utleieaktører, hvorav fem aldri startet opp driften, og syv ga seg etter kort tid. Seks mindre utleieaktører er fremdeles aktive, men taper penger.

Tak på antall

Ingen tak på antall elsparkesykler vil etter vår mening også være fornuftig. Utleieaktørene bør tilpasse tilbudet til det faktiske behovet byens innbyggere har.

I påvente av flere dedikerte parkeringsplasser er det faktisk mer enn nok plass for parkering på fortau - så lenge brukerne utviser parkeringsvett. Videre har kommunen mulighet til å taue inn feilparkerte elsparkesykler på utleiers regning.

Inntauingsgebyr

Vi bør fortsatt ha inntauingsgebyr for feilparkerte elsparkesykler. Oslo kommune innførte i vinter et inntauingsgebyr og har så langt tauet inn elsparkesykler for over to millioner kroner. Regningen havner hos utleieaktørene og brukerne, fordi det er vårt felles ansvar at parkeringen skjer på en god måte.

Strengere krav til utleieaktørene

I forslaget til forskrift stilles det ingen krav som er krevende å innfri. På vegne av brukerne ønsker vi en høyere standard, som for eksempel elsparkesyklenes levetid, sikkerhet og kjørekvalitet, arbeidsvilkår hos de ansatte, priser på tjenesten og ikke minst utnyttelsen av elsparkesyklene som utplasseres.

Mer politikontroll

Oss bekjent har ikke Politiet stoppet en eneste elsparkesyklist som ikke er skikket til å kjøre på grunn av rus, enda dette er ulovlig kjøring og over 1000 personer har havnet på legevakten slik.

Vi etterlyser en sterk opptrapping av politikontroll av ruspåvirket kjøring, flere enn en person på samme elsparkesykkel og hastighet på fortau.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Overregulerer markedet

Elsparkesykkelen er et utslippsfritt, heldigitalt, fleksibelt og attraktivt transportmiddel som folk vil betale for - og som i tillegg ikke krever subsidier dersom det tilrettelegges og reguleres på en god måte.

På under 1000 dager har måten vi beveger oss på i byer blitt revolusjonert.

Istedenfor å overregulere markedet slik byrådet nå legger opp til, bør myndighetene heller legge til rette for at et populært tilbud til innbyggerne kan fungere enda bedre.

Kommentarer til denne saken