Gunnar Stavrum kommer i gårdagens (torsdag) nett på sak med en del påstander som ikke kan stå uimotsagt.

Les kommentaren: Lærerstreiken spiller russisk rulett med den psykiske helsen til elever som sliter

Noe av det første Stavrum trekker fram er barneombudets bekymring rundt tilbudet til barn i sårbare situasjoner.

Ufaglært arbeidskraft

Jeg tolker Stavrum dit at han er bekymret for om for eksempel det spesialpedagogiske tilbudet er godt nok eller om lærerne evner å se hver enkelt elev. Da er det greit å minne om at mye av spesialundervisningen og annen undervisning ofte følges opp av 19-åringe vikarer som kommer rett ut av videregående eller andre delvis kvalifiserte personer uten lærerutdanning.

I 2017 viste en undersøkelse at rundt halvparten av spesialundervisningen gis av ufaglærte. Nærmere 20 prosent av undervisning i vanlige klasserom utføres av personer uten riktig kompetanse i form av en godkjent lærerutdanning etter forskrift til opplæringsloven § 14 -2 – 6. Disse kan gjøre en utmerket jobb, men fakta er at det er mye ulik praksis.

Tenk hvis elevene hele året blir utsatt for delvis god undervisning. Hva skjer da?

Dette er jo noe av kjernen ved hele streiken.

Vi ønsker å sikre at elevene ved våre skoler møter kvalifiserte lærere med lærerutdanning, og ikke bare en delvis kvalifisert person som tilfeldigvis fikk jobben fordi det manglet kvalifiserte søkere.

For å tiltrekke seg kvalifiserte søkere så er det viktig at lønns- og arbeidsvilkår er av en slik art at det er attraktivt å søke stillingen. Slik det er nå så er vel lærere med mastergrad noen av de som får minst uttelling for studiepoengene sine.

Det vil vi gjøre noe med.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Jeg regner med at når Stavrum selv skal ansette er han alltid ute etter de søkerne med best kompetanse og er villig til å lønne de best kvalifiserte slik at Nettavisen er en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsplass.

Jeg tviler på at han hadde plassert en person som hadde null lederutdanning til å være mellomleder for 20 av sine ansatte, med ansvar for både personalsaker, resultater og eksterne kunder.

Men det er kanskje ikke så viktig når det kommer til barn og deres utdanning?

Ferie var viktigere enn barna

Han påpeker også at streiken har vart i mer enn tre måneder. Da er det greit å minne om at det har vært to måneder med ferie hvor KS hadde god tid til å gjenoppta forhandlingene.

Tydeligvis var ferie viktigere enn barnas fremtid.

Dersom kommunene hadde ment alvor med skolen hadde lokalpolitikere landet rundt for lengst instruert KS til å gå inn i reelle forhandlinger. Det er tross alt de som har gitt KS sitt mandat, ifølge KS selv.

Elevene støtter streiken

Stavrum snakker også om at elevene havner i midten, men elevorganisasjonen støtter streiken fordi de ser viktigheten av at lærerne har konkurransedyktige lønns -og arbeidsvilkår og skjønner at det er noe av suksessen for å få tak i kompetente lærere.

Les også: Jeg vil ha hverdagen min tilbake

Jeg har selv flere tidligere meget dyktige kolleger som har forsvunnet ut av skoleverket på grunn av dette og flere til langt bedre lønns- og arbeidsvilkår enn det KS er villig til å tilby oss.

Hvis man nå nok en gang går til tvungen lønnsnemnd vil det være nok en spiker i den synkende motivasjonskista mange lærere går rundt og kjenner på.

Vi vet at over halvparten av alle lærere vurderer å skifte jobb. De trenger ikke enda en grunn til å gjøre nettopp det.

Les mer fra Norsk debatt

Russisk rulett

Nok er nok. Lønna må opp nå, slik at vi får enda flere kompetente kvalifiserte lærere til elevene våre.

Lærerstreiken er ingen russisk rulett med barnas psykiske helse. Selvfølgelig er den krevende akkurat nå, men det vil være ingenting mot det som kan skje dersom kommunene og KS får fortsette med sin nedprioritering av lærernes kompetanse og utdanning.

Da kan vi snakke om russisk rulett, Gunnar Stavrum.