Nå er rapporten ferdig, etter at advokatfirmaet Thommessen har gransket påstander rundt Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge, sin oppførsel overfor ansatte i Coop Norge. Og ja, Thommessen har funnet ting som tjener Skei til liten ære!

Allerede da saken ble kjent sist sommer fant Torbjørn Skei det best å trekke seg fra sin posisjon som styremedlem i Coop Norge SA. I hans sted ble valgt Skeis nestkommanderende i Coop Midt-Norge.

Dette er saken: Knusende dom over Coop-toppene: Granskning avdekker flere lovbrudd og omfattende ledersvikt

Hva blir konsekvensene?

Rapporten fra advokatfirmaet forteller også mer. I flere tilfeller ble det varslet fra ansatte i Coop Norge SA om forholdene rundt Skei. Dette har både styret og administrasjonen bekreftet. De har videre bekreftet at de ikke gjorde noe med det, noe som er grove brudd på arbeidsmiljøloven!

Nå kommer det fram at nevnte rapport fra advokatfirmaet ikke er offentlig tilgjengelig.

Les også: Reagerer etter Coop-granskning: - Alle bør stille sine plasser til disposisjon

Det vi i offentligheten, og som eiere, har fått vite er silt ut fra rapporten av styret i Coop Norge SA! Styret har med andre ord offentliggjort det som de selv synes vi andre skal få vite. Dette er framgangsmåter som tilhører andre regimer enn vi liker å sammenligne oss med. Personsensitive opplysninger blir brukt som forklaring på dette, men det ville vært mulig å anonymisere det som kommer i den kategorien.

Får alt dette noen konsekvenser? I et hvert annet, større selskap ville det det!

Det ville blitt mannefall i både styret og administrasjon!

Og det bør det også bli i Coop.

Men i Coop er alt blitt så sammenvevd de siste årene at det er å frykte at intet vil skje.

Les også: Coop-granskning: – Det er åpenbart at han ikke kan være med på dette


I realiteten ligger makten på få hender

Makten ligger ikke hos eierne og medlemmene. I realiteten ligger makten på veldig få hender – som har samlet seg i det som i dag utgjør styret i Coop Norge SA.

Det bør ikke være tilstrekkelig å beklage det som har skjedd, og love oppfølging og endring i tiden framover. Det blir for enkelt – og lite betryggende for Coop sine snart to millioner medlemmer.

I 2016 ble Coop Norges kontrollutvalg fjernet ved hjelp av vedtektsendringer – til store protester fra blant andre undertegnede. Allerede da hadde avdemokratiseringsprosessen i Coop startet.

Et slikt utvalg er vanlig - og betryggende - å ha i en stor medlemsorganisasjon. En slags «ventil» som har innsyn i hva som skjer, og som følger med på om vedtak er i henhold til intensjoner.

Argumentet for å legge ned kontrollkomiteen var: Det er god kultur i Coop Norge konsern for å etterleve rutiner og instrukser.

Det er akkurat en slik kultur vi ikke ser i Coop Norge konsern for tiden!

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Og hva skjer i Coop Midt-Norge?

Vi skal huske på at styreleder i Coop Midt-Norge, Lisbeth Bull Husby, også var styreleder i Coop Norge SA helt fram til 2019. I flere år satt hun som styreleder i begge selskapene. I det ene var hun Skeis sjef – mens hun i det andre var Skeis styrekollega!

Det behøver ikke bli så mye integritet i en slik situasjon – verken for den ene eller andre.

Les også: Coop legger lokk på omfattende granskningsrapport: - Det har absolutt ingen troverdighet

Så, til alle eiere og medlemmer av Coop:

Bruk enhver anledning – som for eksempel ved valg i Coop – til å tilstrebe endringer i maktstrukturen, og dermed ta tilbake medlemsdemokratiet! Og til dagens styre og administrasjon i Coop Norge SA: Vis at dere har forstått hvor alvorlig situasjonen er, og vis litt ydmykhet i forhold til alle medlemmene og eierne. Still plassene deres til disposisjon slik at vi får renset luften i både styrerom og administrasjonen!

Les også: Ekspert slakter Coop: - Helt utrolig at det går an