Siden mars 2020 har koronapandemien og relaterte smitteverntiltak ført til et kraftig fall i flytrafikken, som igjen har ført til at kommunens arbeidsledighet har nådd en ny høyde. Grunnet nedgangen i flytrafikken er nesten 2000 ansatte ved Oslo lufthavn oppsagt og over 3500 er permitterte.

Hele fire av ti ansatte i Ullensaker har en tilknytning til flyplassen. Det viser tall som er hentet fra de største selskapene ved Oslo lufthavn i slutten av 2020.

Til tross for overskudd

Økonomien til Ullensaker er også viktig å se på når man debatterer denne saken. I løpet av 2020 har det gjentatte ganger blitt formidlet at kommunes økonomi er dårlig. Selv med høy arbeidsledighet har Ullensaker kommet seg igjennom 2020 med overskudd.

Som følge av den feilaktige påstanden har de som er svakest stilt blitt straffet med nye kostnader og økte utgifter.

Skatter og avgifter

Det er svært vanskelig å løse arbeidsledighet som er skapt fra smitteverntiltak. Arbeidskraften er en av våre viktigste ressurser.

Det beste alternativet hadde vært å senke skattene og avgiftene. De nye kostnadene, samt de økte utgiftene fører til at spesielt permitterte og arbeidsledige har en krevende personlig økonomi under korona-pandemien.

Avviklingen av formueskatten vil føre til flere arbeidsplasser i Norge, og forminske dobbeltskattingen.

Formueskatt

FpU ønsker å avskaffe formuesskatten fordi det er dobbeltbeskatning. En stor del av formuesskatten betales av pensjonister og vanlige lønnstakere. Disse midlene har vanligvis blitt skattlagt flere ganger.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Selv om et selskap lider tap, må det betale eiendomsskatt. Dette er uheldig for eieren av et lite voksende selskap, som må ta utbytte, ta opp personlige lån eller selge aksjer for å betale formuesskatt.

Eiendomsskatt fører også til utflytting fra Norge og tap av arbeidsplasser.