Den samfunnsengasjerte investoren Øystein Stray Spetalen er tidvis kontrær og ofte på kant med flertallet i norsk offentlighet. Men han er mann for sine meninger, og det er en klar styrke for det frie ordskiftet og folkestyret at en vellykket milliardær som han deltar.

Det er ingen hemmelighet at det er en isfront mellom mange norske næringslivsledere og avisen Dagens Næringsliv. Det er heller ikke ukjent at norsk presse er bemannet av et flertall av journalister på venstresiden. Dersom journalister var de eneste med stemmerett, ville 120 av 169 stortingsrepresentanter kommet fra Rødt, MDG, SV eller Arbeiderpartiet, viser Medieundersøkelsen 2021.

I journalist-Norge får Rødt 10,3 prosent, SV 17,3 prosent og MDG 15,2 prosent - og de tre partiene er altså på god vei mot rent flertall i pressekretser. Følgelig er det ikke så rart at folk som oppfatter seg på borgerlig side i politikken ønsker et stort høyreorientert medium.

Og det er dette Dagens Næringslivs hatefulle suppe av mistenkeliggjøring koker ned til: En løst sammensatt gruppe av høyreorienterte næringslivsfolk diskuterer politikk på sosiale medier, og flere av dem mener to veldig lite oppsiktsvekkende ting:

  • En regjering der Arbeiderpartiet trenger støtte fra Rødt, MDG og SV er farlig for privat næringsliv.
  • Norge trenger et stort høyreorientert medium som den amerikanske fjernsynskanalen Fox News.

At folk på høyresiden ønsker seg et norsk Fox News er ikke sjokkerende. For dem som har glemt det, så Norge i flere tiår hatt en revolusjonær dagsavis som nå støtter et parti som vil innføre kommunisme i Norge. Klassekampen får for øvrig over 40 millioner kroner i året som et bidrag til meningsmangfold i det norske demokratiet.

Noen av dem har meldt seg inn i Senterpartiet for å styrke sentrum og balansere Arbeiderpartiet mot veksten blant partiene på ytterste venstre side av politikken. Det er helt rasjonelt og er i tillegg akkurat hva samfunnsengasjerte borgere inviteres til å gjøre, nemlig å engasjere seg partipolitisk for å påvirke valg gjennom folkestyret.

At Øystein Stray Spetalen er en engasjert avsender av politiske ytringer, har vært velkjent i næringslivet i mange år. Han begynte med masseutsendelse av SMS, men valgte (klokt nok) å gå over til gratismediet Whatsapp. Det har utviklet seg til en gruppe med 128 medlemmer som diskuterer politikk. Om noen lurer, så finnes det et vell av tilsvarende grupper og fora på venstresiden.

Det skulle ikke forundre meg om både sosialister og borgerlige diskuterer politikk i private middager og på hytteturer også.

Går du gjennom mange tusen meldinger, vil det selvsagt forekomme dumheter og personsjikane. I det offentlige og halvoffentlige rom finnes både rasisme, vaksinemotstand og klimaskepsis. Min erfaring er at slike ytringer forekommer både til høyre og til venstre - blant annet i dette opprøret fra MDG-politikere og KrF-politikere mot vaksinering av barn på Steigan.no.

Norsk debatt og folkestyret tjener på at folk diskuterer politikk, og at slike diskusjoner foregår både i engere fora og i det offentlige rom. Folk på venstresiden snakker sammen og legger planer for å samordne utspill mot høyresiden og planter saker som er ufordelaktige for enkeltpersoner.

Det er bra at næringslivsfolk på høyresiden engasjerer seg, og det er heller ikke noe kritikkverdig i at de har et halvlukket diskusjonsforum. Den viktigste lærdommen er at ytringer i lukkede grupper på sosiale medier fort kan bli publisert offentlig.

Det ekle med Dagens Næringslivs presentasjon er at den mistenkeliggjør alle som har vært inne i gruppen, uansett om de har deltatt i debatten eller ei. Inntrykket er at de alle, på en eller annen måte, har deltatt i en høyreekstrem konspirasjon for å ramme Arbeiderpartiet og miljøbevegelsen.

Som Aftenpostens kommentator Therese Sollien presist formulerer det: Hvis det er galt å være passivt medlem av en chattegruppe, ligger mange tynt an

Som hun skriver: - Jeg er ikke med i en noen chattegruppe der folk jobber med en slags plan om å velte den sittende regjeringen og gjøre Senterpartiet stort igjen. Men om noen i en av disse gruppene først fant på å skrive noe i den retningen, ville jeg neppe steilet og forlatt gruppen av den grunn. Kanskje ville jeg synes det var interessant å lese, uten at jeg sa meg enig i det som ble skrevet. Begår man en brøde da? Er man ansvarlig for andres ytringer?

Svaret er nei, og det er kjernepoenget. Det er ingenting galt i å delta i en politikkgruppe på internett og følge mer eller mindre interessert med på det som foregår. Selv er jeg med i en rekke åpne og lukkede grupper på Facebook for å holde meg bredt orientert om hva som foregår.

Problemet med Dagens Næringslivs suppe er at den rører sammen helt ulike personer i den samme fortellingen om de angivelig forferdelige milliardærenes hemmelige nettverk. I flere tilfeller er det helt urimelig.

Les eksempelvis Kapital-redaktør Vibeke Holths kommentar: Om pølser, politikk og journalistikk

La meg ta et annet eksempel, nemlig min podcast-kollega Ole Eikeland i næringslivspodcasten Stavrum & Eikeland.

Han har brukt Whatsapp-gruppen som en lyttepost, men har ikke deltatt i debattene. Likevel blir han mistenkeliggjort fordi han i 2013 (!) - for åtte år siden og tre år før gruppen ble opprettet - gjorde et intervju med Øystein Stray Spetalen i Nettavisen.

Les Det store intervjuet fra september 2013: Øystein Stray Spetalen: - Jens Stoltenberg har en skjult formue på 45 millioner

Inntrykket som skapes er at Ole Eikeland som Nettavisen-journalist er med i det høyreorienterte nettverket som har til hensikt å ramme Arbeiderpartiet. Fortellingen har bare en stor mangel - Ole Eikeland satt i Kristiansand bystyre for Arbeiderpartiet og har vært sympatisk innstilt til Arbeiderpartiet i hele sitt liv (selv om han nå er politisk uavhengig).

Eikeland kommer fra en Ap-familie og er sønn av Arbeiderparti-politikeren Asbjørn Eikeland, som var statssekretær i Gro Harlem Brundtlands regjering.

Det er riktig at Ole Eikeland intervjuet Spetalen for åtte år siden, men so what? Bare i løpet av det siste halvannet året har han i podcasten Stavrum & Eikeland intervjuet Ap-leder og mulig kommende statsminister Jonas Gahr Støre to ganger.

Du kan jo sjekke selv om Eikeland fremstår som en høyreekstrem konspiratør:

Podcast med Jonas Gahr Støre i oktober 2020.

Podcast med Jonas Gahr Støre i mars 2020.

Men skitt la gå. Hvis hensikten er å fremstille alle 128 i gruppen som deltakere i en høyreorientert konspirasjon mot Arbeiderpartiet, så får det tydeligvis bare våge seg at det ryker en og annen vitebegjærlig og nysgjerrig journalist eller Arbeiderparti-veteran i samme slengen.

Alle skal ned.

PS! Hva mener du? Er det greit å diskutere politikk i en lukket gruppe på nett, eller må du regne med kritikk hvis andre i gruppen har ytringer og meninger du ikke deler? Skriv et debattinnlegg!