Gå til sidens hovedinnhold

Damene du ikke vil ha på døra

Orkanene Hilde, Dagmar og Berit var tre ustabile, uforutsigbare og kostbare damer. Men det kan virke som at vi nordmenn ikke har lært.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Utenfor huset raser vinden og styrtregnet trommer mot ruta. Inne har strømmen gått. Med et brak hører vi at dukkehuset ute i hagen blir røsket opp fra bakken og slengt utover gressplenen. Lekene løftes opp og flyr gjennom lufta.

Dette vil skje oftere enn hva du tror.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Titusenvis av norske boliger ligger i skredfarlige og flomutsatte områder. Likevel velger mange å forbli boende der. Det ser ut til at vi er mer opptatt av fin beliggenhet og utsikt enn å tenke på vår egen sikkerhet.

Preger nyhetsbilde

Deler av året går det nesten ikke en uke uten at vi ser på nyheter der naturkreftene har herjet. Det kan være steinsprang som sperrer veier på Vestlandet, flomskred som fyller kjellere i Gudbrandsdalen eller ei flomsterk elv som graver bort grunnen under Nordlandsbanen.

Gater og hus som er tatt av flomstore elver, veltede biler som ligger blant trær og bygningsrester der flommen har passert, er blitt vanlige innslag på TV.

Les også: I motsetning til andre politikere, skal jeg forsøke å gi noen ærlige svar

Vi får uværsrapporter fra Europa at dette kommer nærmere og nærmere oss, sist fra Tyskland der en av de verste værkatastrofer i nyere tid pågår.

Disse hendelsene gir oss påminnelser om hvor galt det kan gå.

Hilde, Dagmar og Berit

Økning i nedbør vil medføre økt fare for flom og ras, kraftige regnskyll bli vanligere.

I noen områder i landet kan stormer, orkaner, bli vanligere. Dette påvirker i sin tur livsbetingelsene for dyr og planter, også menneskers bosetting, jordbruk og næringsvirksomhet.

Hva har hendelser med orkanene Hilde, Dagmar og Berit lært oss? Jo, at det er ustabile, uforutsigbare og kostbare damer. Bare Dagmar og Berit kostet oss om lag 1,5 milliarder.

Norge på etterskudd

Om lag 25 prosent av alle strømbrudd her i landet skyldes trefall. Nettselskapene må foreta en langt bedre risikovurdering av sitt eget nett for å unngå slike hendelser igjen

Flomskadene etter ekstremværet viser at Norge er alvorlig på etterskudd når det gjelder klimatilpasninger. Ikke sikker på at de sentrale myndighetene og kommuner erkjenner sitt ansvar. Vi har en uklar ansvarsfordeling mellom stat og kommune. Og været - det blir bare verre i fremtiden.

Et av problemene er at kommuneplanene bare strekker seg over fem år. Dermed har de ikke kapasitet til å planlegge lenger fram i tid.

Kan koste oss over 13 milliarder

I dag klarer man ikke engang å ta inn over seg dagens vær, og utfordringene som kommer med overflatevann. Mer overflatevann er en følge av et endret nedbørsmønster og et endret avrenningsmønster som resultat av forsegling av overflater med asfalt og mettet jordsmonn.

En stor orkan i Norge kan gi et økonomisk tap på godt over 13 milliarder kroner. Dette vil ramme samfunnet og forsikringsselskapene hardt.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Den verste katastrofen vi kan se for oss i Norge kan skje dersom alle forhold rotter seg sammen – en kombinasjon av storm, springflo og ekstremt store nedbørsmengder.

Det var da voldsom da, tenker du sikkert.

Ja, det er det! Jeg håper at kommuner tenker det samme, men gjør noe med det i sine budsjetter og tiltaksarbeid!

Kommentarer til denne saken