Det er tegnet et dramatisk bakteppe for de nye, knallharde koronatiltakene.

Krisescenariet er presentert av Folkehelseinstituttet, med mellom 90.000 og 300.000 nye smittetilfeller per dag.

Med slik utsikter er det ikke underlig at panikken råder, men likevel lar man de uvaksinerte og vaksinemotstanderne slippe unna.

Kontrasten til Danmark er tydelig:

  • Danmark ligger langt foran oss med 3. vaksinedose og har koronapass overalt.
  • Norge stenger skoler og restauranter, men uten å innføre koronapass.

Det mest oppsiktsvekkende med Omikron-runden er krisebildene Folkehelseinstituttet bygger opp. Bare anslaget på et sted mellom 90.000 og 300.000 smittede hver dag burde få varselklokkene til å ringe. Det store intervallet viser at FHI ikke har særlig presise modeller for å anslå Omikron-smitten akkurat nå.

Det går for øvrig også frem av grunnlagsdokumentet, der FHI bruker formuleringer som «..må tolkes med varsomhet...», dette er ikke en predikasjon, men en forenklet modellering og fremskrivningen er «...uten en eventuell effekt av tiltak».

I runde tall legges rundt 1/1000 av de smittede inn på sykehus, og til nå har 1/5 av de innlagte havnet på intensiven.

På fire uker er antall innlagte økt fra 225 til 331, og antallet som trenger respirator har økt fra 35 til 55 pasienter.

I måneden fra august til og med november er 1.565 pasienter innlagt på sykehus, mens Norge har hatt 292 dødsfall.

Dersom FHIs verste modell skulle slå til, vil altså 300.000 nye smittede per dag gi minst 100 nye innleggelser per dag, og flere titalls dødsfall daglig.

Blant filosofer, jurister og andre som er opptatt av individuelle rettigheter er koronatiltak hyppig diskutert. Et godt spørsmål er hvorfor man stenger videregående skoler (der elevene stort sett ikke blir særlig syke), mens det foreløpig ikke er noe sterkt press på uvaksinerte som utsetter seg for stor fare ved ikke å ta vaksinen.

Det tiltaket som utvilsomt virker best er vaksine, og spesielt den tredje boosterdosen for alle over 45 år.

For øyeblikket ligger vi cirka 700.000 doser bak skjema.

Den 15. juli hadde rundt 1,7 millioner fått sin andre dose.

Fem måneder senere er tallet for 3. dose under 1,0 millioner.

Det er overveldende dokumentasjon for at vaksine både hemmer smitteutviklingen og sykdomsforløpet.

De på disse kurvene, for eksempel, som viser antall per 100.000 som blir innlagt fra ulike grupper. Det er helt åpenbart at risikoen er svært mye høyere for uvaksinerte (grått) enn for vaksinerte med to doser (grønt). Og se på den blå linjen nederst - med tre doser er sannsynligheten for å bli innlagt svært mye lavere også i aldersgruppen over 75 år.

Samtidig ser vi at østeuropeiske innvandrere ligger på rundt 50 prosent vaksinegrad, og at innvandrerbefolkningen fra Midt-Østen og Afrika også ligger lavt. Dette handler delvis om aktiv motstand, og delvis om en skepsis til myndigheter og manglende informasjon og tilgjengelighet.

Men vi har også aktive norske vaksinemotstandere som aktivt går inn for å få folk til ikke å vaksinere seg.

Danmark har valgt å ha et mye høyere tempo på 3. dose, og kombinert det med koronapass for å slippe inn på restauranter, hoteller og andre offentlige arrangementer. Det er selvsagt et inngrep i folks individuelle frihet, men det er det også å stenge kultur-Norge og restauranter gjennom maksantall besøkende og alkoholforbud.

Tiltakene rammer uskyldige som lojalt har fulgt myndighetenes pålegg og klare anbefaling om å la seg vaksinere.

De som aktivt velger å la være å vaksinere seg, utsetter ikke bare seg selv, men også helsevesenet og andre pasienter som må vente på operasjoner, for store belastninger.

Skrekk-scenariet til Folkehelseinstituttet er altså ikke en spådom, men en forenklet modell for hvordan koronapandemien kunne utviklet seg uten tiltak. Slik vil det heldigvis ikke gå med de omfattende tiltakene som nå er innført i Norge.

Hvilke alternativer finnes til å stenge kultur og uteliv, og pålegge alle hjemmekontor og stengte skoler?

  • Andre land (som Danmark) holder spisesteder åpne, men insisterer på koronapass som viser at du enten har hatt sykdommen, er fullvaksinert eller har tatt en fersk test.
  • Noen land går lengre og krever vaksine av helsepersonell og offentlig ansatte.
  • Atter andre land beveger seg tett opp mot tvangsvaksinering.

Hit har vi ikke kommet i Norge, fordi rundt 90 prosent av befolkningen har latt seg vaksinere både en og to ganger, og de fleste venter nå utålmodig på det tredje stikket. Der straffes vi nå for at både statlige og kommunale helsemyndigheter kom for sent i gang, og sliter med å ta igjen etterslepet.

Men spar meg for snakket om individuelle rettigheter for aktive vaksinemotstandere, når regningen sendes videre til andre, uskyldige grupper.

I Danmark kommer du ikke inn på spisesalen på hotellet eller en kunstutstilling uten å kunne dokumentere at du er beskyttet eller testet negativt. Det er inngripende, men ikke stort verre enn å vise frem boardingpasset når du skal inn på flyet. Ingen medisinske data overleveres, du viser bare statusen.

I motsetning til gruppen som aktivt motsetter seg vaksine, er det andre grupper som får knallhard behandling.

Blant disse er altså elever på stengte videregående skoler og universiteter, samt andre tilbud for barn og unge som stenges ned «for sikkerhets skyld».

Slike tiltak er definitivt å la barn og unge ta belastningen for alle oss andre - og spesielt de uvaksinerte over 45 år som har størst risiko for å bli syke og innlagt med alvorlig sykdom.

Rettferdig er det ikke.

PS! Hva mener du? Er koronatiltakene nødvendige og tilstrekkelige? Skriv et debattinnlegg!