Hvorfor ser du sjelden eldre mennesker i bybildet eller i nærmiljøet? Fordi de er stuet bort på institusjoner eller i eldreboliger. De lever i skyggen av samfunnet og skal oppbevares på billigste måte. De fleste overmedisinerte - uten verken til nytte eller mening for andre i sine omgivelser.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det aller viktige ved eldreomsorg må være det menneskelige. Det å bli sett, hørt og snakket til er for oss andre er en selvfølge - men ikke for dem. Vi løser eldreomsorgen med praktisk stordrift både når det gjelder stell, mat, aktivitet og underholdning.

Pleiere over hele landet er eksperter på løfting, stell, vask og tidtaking. Kanskje er deres hverdag er så tettpakket med effektive gjøremål at de ikke får sjansen til å by på seg selv. Når vi stuer bort de eldre skjer det også psykiske påkjenninger, har du sett noen som smiler eller hørt en latter i korridorene der de bor?

Vi svikter de eldre

Depresjoner er svært utbredt hos eldre, sammenlignet med øvrig befolkning er andelen personer med alvorlig depresjon det dobbelte blant mennesker i alderen 70-85.

Les også: «Brunskvetting» og berøringsangst lindrer ikke sårene etter 22. juli

Det er forskjellige grunner til dette, og det er selvsagt ikke unaturlig at alderdommen krever noe ekstra av oss mentalt. Men det er likevel ingen overdrivelse å si at vi svikter de eldre. De blir bare tatt fram når det er valg, når valget er ferdig blir de stuet bort igjen.

Dagens organisering av eldre vil snart tvinge kommunene i knestående som det kan bli vanskelig å reise seg fra, eldrebølgen vil skylle over kommunene i hele landet.

Politikerne vil vel selv ha en verdig alderdom?

Våre politiske ledere må tenke langsiktig. Eldrepolitikken behøver såpass dype endringer at det bør skje gjennom et samarbeid partiene mellom. Derfor oppfordres og forventes det at partiene på stortinget og i kommuner setter seg ned og skisserer en plan for en eldrereform.

Les også: På tide å parkere privatflyet, Stein Erik Hagen?

En plan som inkluderer, som tråkker opp veien mot et samfunn der de eldre har en naturlig og mer sentral plass. For du vil vel at dine nærmeste og deg selv inkludert skal får en verdig og meningsfylt alderdom?

Les flere meninger fra Norsk debatt