Gå til sidens hovedinnhold

De grønne revolusjonære

Denne helgen avholder MDG landsmøte. Der hersker det eufori over hvor mye de evner å innskrenke folks frihet.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Den påståtte klimakrisen er en gavepakke til alle sosialister. De har erstattet sitt ideologiske prosjekt fordi man har erfart at sosialisme ikke fungerer.

De har skjult rødfargen og erstattet den med en revolusjonær grønnfarge. MDG har gjort seg selv til grønne revolusjonsgardister. Jo større samfunnsomveltning, jo bedre.

De rettferdiggjør dramatiske inngripen i folks hverdag med referanse til en krise de selv ikke evner å forklare. De ignorerer den grunnleggende rettigheten til personlig frihet. De aksepterer ikke at folk tenker selv.

De overbeviser hverandre og forteller at folk ikke kan fatte kloke beslutninger for sine egne liv.

Les også: Hvor ekstremt skal dette partiet være egentlig?

I klimakrisens navn

Grønne revolusjonære avsløres stadig for dobbeltmoral og evner ikke å leve slik de pålegger andre. Grønne revolusjonære politikere søker makt for å styre folks privatliv under dekke av at kloden skal reddes. Folk skal nektes å tilrettelegge for sin hverdag på best mulig vis for seg og sin familie.

Grønne revolusjonære politikere gjør hver dag folks liv litt dyrere, litt mer upraktisk og litt mindre bekvemmelig. De forteller det norske folk at de bør ha dårlig samvittighet for å tenke på seg og sine, og for å leve helt normale liv.

Røde revolusjonære overbeviste folket at et rettferdig verden kun kan nås gjennom en global revolusjon. Man måtte omorganisere samfunnet ved å fjerne alle med politisk og økonomisk makt og innflytelse. Arbeiderne skulle forenes og proletariatet skulle overta.

Spiller på lag

Den grønne revolusjonen er også global. De grønne revolusjonære misbruker sitt politiske mandat, innskrenker folk frihet og innfører politikk uten økonomisk bærekraft. Som de røde revolusjonære, forteller også de grønne at maktstrukturer må endres.

Tilbud og etterspørsel som har gitt oss alle bedre velferd og høyere økonomisk levestandard skal erstattes med offentlig påbud, pålegg, restriksjoner og forbud. Deres ideologer vil skattlegge de som skaper verdier og de forsøker å innbille folk at verdiskaping er noe som vedtas på offentlige kontorer.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Skattefinansierte medier og organisasjoner spiller på lag. Også store deler av politikkens høyreside har etter hvert funnet det opportunt å slutte seg til rekkene.

Mantraet er at vi ikke har noe valg. Vitenskapen har konkludert og dersom menneskeheten skal overleve, må vi gjøre drastiske endringer i hvordan vi lever våre liv. Ethvert motargument - uansett hvor vitenskapelig fundamentert - er basert på kverulerende konspirasjonsteorier.

Kommentarer til denne saken