Men han går lenger enn å stemple de uvaksinerte som gisseltagere.

«Spørsmålet burde også være hvorfor vi ikke innfører lønnstrekk for uvaksinerte ansatte i offentlig sektor, hvorfor vi ikke bøtelegger private arbeidstagere som lar uvaksinerte stille på jobb, hvorfor vi lar uvaksinerte foreldre levere barna sine i barnehagen, hvorfor vi ikke innfører portforbud for alle unntatt de som har vaksinert seg.»

Han skriver eksplisitt at han ikke forstår hvorfor ikke forslagene hans kan diskuteres «uten å bli tatt for å løpe fascistenes ærend». Om han ikke forstår det er det mange andre, både vaksinerte og uvaksinerte, som gjør det.

For satt på spissen blir logikken til Kinander - la oss innføre fascistiske forordninger uten å være fascister.

I opptakten til sin moralske forløsning refererer han til «tyske styresmakter» som et slags fornuftens episenter, altså de samme styresmaktene som har ført Europa inn i en energikrise vi ikke har sett siden oppfinnelsen av dampmaskinen.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Kronikken får medvind i sosiale medier der temperaturen har økt til kokepunktet. Her blir de uvaksinerte hengt ut som «egoister», «asosiale», «anti-waxere», «smittebomber» og spinnes inn i en ensartet gruppe syndebukker.

Kinander gjør seg dermed til en figur med fakkel i den ene hånden og høygaffel i den andre, på jakt etter demoner.

Lite tyder på at Kinander har satt seg inn i statistikken fra FHI. Det ser heller ut som han har slukt flere medieoverskrifter enn han har klart å fordøye, der det hele har kommet opp igjen og blitt til en kronikk.

Utfordringen i denne debatten synes å være mangel på vilje eller evne til å skille mellom smitte og sykdom, og manglende informasjon om den bakenforliggende helsetilstanden blant innlagte og døde, fordelt på ulike alderskohorter, det være seg vaksinerte og uvaksinerte. Og dette kombinert med en ufravikelig tro på at vaksine forhindrer smittespredning, noe den beviselig ikke lenger gjør.

Da jeg tok min andre dose Moderna ble vi fortalt at det bidrar til å forhindre smittespredning. Det poenget er nå borte.

Utbruddet på restaurant DS Louise, der angivelig 98 prosent var fullvaksinerte, viser dette til alt overmål. Forleden ble jeg kjent med at en trippelvaksinert ble smittet av sin dobbeltvaksinerte ektefelle. Og ifølge FHI fikk flere enn 15.000 fullvaksinerte påvist smitte i uke 49.

Les også: Stenger vi ned for å beskytte sykehusene eller de uvaksinerte?

Dermed faller poenget med at de unge må vaksinere seg av hensyn til de gamle og syke bort.

De uvaksinerte er ingen ensartet gruppe. Ifølge FHI var det 420.000 uvaksinerte over 16 år i uke 49. Av disse utgjør personer 16-29 år 102.000. I tillegg kommer 62.000 i aldersgruppen 12-15 år - til hvilket FHI anbefaler kun én dose.

Er disse «gisseltagere»? Er det barn og unge som opptar intensivplassene?

Hvem fyller intensivplassene? Hva var helsetilstanden deres før de ble smittet? Med Kinanders logikk, er det da legitimt å foreslå drakoniske tiltak mot alle overvektige, selv de trippelvaksinerte «uten å bli tatt for å løpe fascistenes ærend»?

Dykker man ned i tallene, noe BI-professorer burde gjøre, vil man se at ni personer i aldersgruppen 0-39 har dødd av/med korona. Disse ni utgjør mindre enn 0,04 promille av de smittede i aldersgruppen, altså mindre enn en tiendedel av CO2-innholdet i luft.

Antallet som har vært innom intensivbehandling i aldersgruppen 0-29 år gjennom hele pandemien, teller 48 og utgjør mindre enn 0,3 promille av de smittede i aldersintervallet.

Gunnar Stavrum: Hvis vi skal vente på alle vaksinenekterne, blir ikke Norge åpnet på mange måneder

FHI opplyser ikke noe om den underliggende helsetilstanden til disse ni og 48. Hvorfor ikke? Hvorfor er ikke professorer nysgjerrige på det?

Mye tyder på at samtlige har tilhørt ulike risikogrupper på grunn av fedme eller kroniske sykdommer. Er det da klokt med generell vaksinering av alle barn og unge? Eller voksne med ellers god helse? Er det disse som opptar intensivplasser som norske styresmakter og fagforeninger ikke har evnet å øke i antall?

Samtidig har de yngre alderskohortene dominert smittespredningen gjennom hele pandemien, også før vaksinering kom i gang, men vaksinert sist.


Av de uvaksinerte som i uke 49 var innlagt på intensivavdeling var gjennomsnittsalderen 61 år, der nedre alderskvartil var 50 år. Tilsvarende tall for vaksinerte var henholdsvis 67 og 58 år. Hvor er de unge?

Må ellers friske og sunne barn og unge som ikke blir alvorlig syke av smitten vaksineres bare fordi frekvensen av smittespredning angivelig er noe lavere blant vaksinerte enn blant uvaksinerte, men fortsatt høy?

Her kan du lese flere innlegg av Kjell Erik Eilertsen

Vaksiner er også et legemiddel som kan få konsekvenser. Derfor må vi velge med omhu når det er riktig å benytte vaksine, uttalte vaksineforsker Gunnveig Grødeland til TV2 i november.

De andre nordiske landene har sluttet å vaksinere folk under 30 med Moderna. På Island er Moderna nå forbeholdt som tredjedose kun til folk over 60 år. Det handler om bivirkninger.

Vi vet at jo at jo flere doser du får av en vaksine, jo mer øker sannsynligheten for bivirkninger. Derfor mener jeg at vi skal tenke oss ekstra grundig om før vi tilbyr den til alle, uttalte Grødeland om dose tre.

Les også: Har de uvaksinerte skylda?

Men norske myndigheter bare kjører på med oppfriskningsdose til alle mellom 18 og 64 år til tross for faglig uenighet innad i FHI. Er det Pfizer som er siste håp?

Antallet tilfeller av infeksjon i hjertepose og hjertemuskel blant unge menn i kjølvannet av vaksine har passert 200. Det meldes om tusenvis av unge kvinner som opplever uregelmessigheter med menstruasjon.

Hvordan ser denne statistikken ut målt opp mot tilfeller av alvorlig sykdom blant ellers friske unge menn og kvinner som følge av covid-19?

Les også: Uvaksinerte har tatt sitt valg. Det får de leve med. Eller i verste fall dø av

Jeg savner en større forståelse for at unge friske og spreke vegrer seg mot vaksinen. De gjør en vurdering av egen helse, der risiko for bivirkninger naturligvis vurderes opp mot risikoen ved koronasmitte, vel vitende om at vaksine ikke forhindrer smittespredning.

FHIs ukerapporter er 90+ sider lange. Jeg vil oppfordre FHI om å samordne alderskohortene i de ulike tabellene, slik at interesserte lesere kan sammenstille tall fra ulike tabeller.

Les mer fra Norsk debatt her

Videre vil jeg oppfordre FHI til å vise frekvensen av risikofaktorer blant innlagte og døde innenfor de ulike alderskohortene.

Det sies at vitenskap og fakta etablerer en felles plattform for diskusjon.

Da hviler det et ansvar på både FHI og Helsedirektoratet å bringe disse faktaene til torgs, slik at vi unngår den massesuggesjonen og hetsen vi nå er vitne til i sosiale medier.