Politi og vektere er satt inn for å holde journalistene unna regjeringssonderingene på Hurdalsjøen Hotell og Spa.

Bak lukkede dører skal Ap-leder Jonas Gahr Støre, SV-leder Audun Lysbakken og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum utarbeide politikk som vil påvirke livet til millioner av nordmenn.

Det er forståelig at de rødgrønne toppene helst vil sondere i fred, men det er helt uakseptabelt for demokratiet, og gammeldags i en tid med åpenhet og innsyn.

Noen tror kanskje at politikk blir best når den utformes i lukkede rom, men det er rett og slett feil.

Våre folkevalgte er helt avhengige av å få innspill fra vanlige folk, og det er underlig at ikke de rødgrønne toppene forstår at en viss åpenhet om problemsaker og avveiinger kan gi impulser fra hverdagen til folk utenfor hotell-området. Ferske saker som bompengeopprører og distriktsmisnøyen kom overraskende på politikere som ikke hadde grasrotkontakt.

De rødgrønne vant valget, men de har ikke fått makten til odel og eie. Det er rett og slett arrogant å haste inn og ut av hotellet og lire av seg meldinger uten reelt innhold som om de er det utvalgte folket.

Les også

Dette skaper rødgrønt trøbbel: Både renter, bensin og strøm blir dyrere

Det eneste man oppnår ved hermetisk å lukke Hurdalsjøen Spa og Hotell er spekulasjoner, mystifisering og rapportering om en politiker som spiller biljard med seg selv (Bjørnar Skjæran) og smugfotografering inn i matsalen der Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum spiste middag.

Journalistene holdes på armlengs avstand, og velgerne får ingen rapporter om hvilke saker som diskuteres og hvor vinden blåser.

Dette er spesielt ille i en situasjon der Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ikke gikk til valg på noen kjent, forutsigbar politisk plattform, men hver for seg. Og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mange ganger daglig sa at han ønsket en regjering av Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Les også

Ingen har glemt løftene i valgkampen om at Senterpartiet ikke ville regjere med SV

Det er ikke nødt å være slik.

Når politikerne lager lover for byråkratiet, er meroffentlighet et kjent prinsipp. Poenget er at man ikke bare skal offentliggjøre det man , men også det man kan.

Beslutningen om ikke å vise åpenhet er et politisk valg, og det står i sterk kontrast med hvordan de fire borgerlige partiene opptrådte da de sonderte en mulig regjering i Nydalen.

De fleste politiske reporterne i Norge er organisert i Stortingets presselosje, og organisasjonen sendte allerede fredag en henstilling til de tre partiene om å legge forholdene til rette for pressen i dagene og uken som kommer. Det beskjedne ønsket var tilgang til hotellets fellesarealer og mulighet til å booke overnatting - altså helt normalt i andre politiske sammenhenger.

Dette hindrer ikke politikerne fra å sondere i fred og ro, men det åpner for noen kontaktflater hvor det er mulig å få bakgrunnsinformasjon.

Svaret er blankt nei i et felles svar fra Ap, SV og Senterpartiet:

«Takk for e-posten på fredag om arbeidsforholdene i Hurdal.

Vi deler deres oppfatning her. Det er viktig at pressen har tilgang ved en slik hendelse, og vi takker selvsagt ja til invitasjonen om fortsatt godt samarbeid.

For vår del er det ytterligere to hensyn som spiller inn, det ene er sikkerhet og det andre er å gi politikerne mulighet til å gjøre jobben.

Politiet har anbefalt at hotellets fellesarealer holdes avstengt for andre gjester, for å ivareta sikkerheten.

Den begrensingen gjelder også pressen, altså fellesarealene, men journalister og fotografer vil fra i morgen mandag få tilgang til et arbeidsrom med tilknytning til hotellet. Her vil det bli mat og drikke, strøm og wifi, men det vil dessverre ikke være mulig å tilby overnatting.

Vi vil også be pressen henvende seg til oss i kommunikasjonsavdelingene hvis de vil ha tak i våre folk, og ikke direkte. Særlig gjelder det ansatte i partigruppene».

Kortversjonen er slik: Hold dere unna hotellet, hvis ikke blir dere bortvist av politi og vektere. Og ikke plag politikerne, snakk med kommunikasjonsfolket.

Den kommende statsministeren Jonas Gahr Støre bør skjære igjennom tåken fra kommunikasjonsrådgiverne, og åpne opp for at pressefolkene kan gjøre jobben sin på vegne av lesere og velgere. Vi har krav på å bli informert om det som kan få stor betydning for arbeidsplassene og livene våre de neste fire årene.

Det store spørsmålet er hva de er redde for. Tåler ikke diskusjonene dagslys?

Den tyske ministerpresidenten Otto von Bismarck skal en gang ha sagt at den som får vite hvordan politikk og pølser blir laget, vil aldri siden få en rolig natts søvn.

Han har et godt poeng, men politikere som staker ut landets kurs i samtaler i hemmelige rom inngir heller ikke tillit.

PS! Hva mener du? Er det mulig å informere mer om det som blir diskutert under sonderingene i Hurdal, eller er det forståelig at politikerne vil stenge alle dører? Skriv et debattinnlegg!