Arbeiderpartiet snakker stadig om å hjelpe rusavhengige, men er ikke åpne for løsninger som er bevist effektive.

Norges dødstall fra overdoser er skyhøye. I 2020 ble det registrert 324 overdosedødsfall, noe som er det høyeste på 20 år. Samtidig ønsker partiet som leder Norge å møte ofrene av rusavhengighet med straff, fremfor hjelp.

Arbeiderpartiet ønsker å legge frem en ny rusreform i 2023. Vi kan ikke vente så lenge. De rusavhengige lider nå, ikke neste år. Mennesker blir eksponert for narkotika uansett. Det å straffe for noe som rammer så tilfeldig er blodig urettferdig.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Urettferdigheten understrekes bare sterkere med tanke på at de som bor i områder med generelt lavere inntekter, blir oftere straffet.

Arbeiderpartiets «alternativer» til rusreform, eksisterer ikke. Ingen konkrete planer, ideer eller eksempler er kommet fra deres side. Å gå rundt grøten og komme med ideer for å skille vanlige brukere fra rusavhengige med nemder, vil være umulig. Alle fortjener tilgang til hjelp, uansett om du er vanlig bruker, eller i avhengighet. Samtidig snakker de om at de ønsker en ansvarlig og solidarisk ruspolitikk.

En ansvarlig og solidarisk ruspolitikk er en som er effektiv, som senker overdosetall og behandler brukere av rus som mennesker. Ikke en som øker overdosetallene, skremmer folk for å ringe til ambulansen, eller straffer psykisk syke.

Folk dør av både tilfeldige overdoser på fest, og som av et resultat av avhengighet. Det å kun velge ut en av de mange gruppene som fortjente av hjelp bør ikke være et alternativ.

Avkriminalisering er effektivt. Når vi vet at Norge topper listene over antall overdoser i Europa, kan vi ikke fortsette med en så feilslått ruspolitikk. Flere land som Norge, som tidligere har slitt med høye overdosetall har satset på avkriminalisering og sett gode resultater.

Portugal, et likesinnet og velstående EU-land, har satset på en radikal ruspolitikk, og dette har vist de beste resultatene for noe land. I 2000 avkriminaliserte de alle typer narkotika. Overdosetallene sank umiddelbart og nå ligger de på bunnen av statistikk over antall overdoserelaterte dødsfall, samt har tallet for antall HIV-smittede gått drastisk med, og man har sett et skifte hvor kriminelle handlinger tilknyttet rus, ikke er like vanlige.

Les mer fra Norsk debatt her

Når vi ser så gode resultater av avkriminalisering, kan vi ikke henge etter.

Regjeringen må legge moralismen fra seg og ta ansvar for ruspolitikken deres som er bevist elendig.

Vi må sette mer lys på at de som sitter på makten i Norge har stemt imot rusreformen to ganger, og derfor sagt nei å senke terskelen for hjelp og senke dødsfallene tilknyttet rus. For uansett hvordan forholdet til brukerne er, bør de bli møtt på en god måte, ikke med en som vi ser i dag.