Kulturminister Abid Raja har skrevet en ny selvbiografi. I den tar han et oppgjør med den ekstreme patriarkalske islam- og æreskulturen blant pakistanere i Norge. I boken med tittelen Min skyld foretar Raja en selvransakelse hvor han innrømmer at han i sin yngre år løy overfor seg selv og andre.

Boken har fått bred omtale og Raja har blitt hyllet for sin åpenhet og ærlighet. Vel, la meg våge å helle litt malurt i begeret. De som i dag hyller ham, ser alle ut til å ha glemt hvordan Raja valset over andre som i flerfoldige år har tatt det samme oppgjøret.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Nettavisen ga boken terningkast seks og overøste Raja med ovasjoner fordi boken er nådeløst ærlig og utfordrende om mannens rolle i den islamske æreskulturen. La meg understreke at jeg er den første til å takke Raja for at han endelig letter på sløret om hvordan hans egen familie og miljø tok fra han retten til personlig frihet og utfoldelse.

Har tråkket på enhver

Men min takk har en bismak. Mange ser ut til å ha glemt veien han har gått for å komme dit han er i dag. Glemt hvordan Raja i mer enn 20 år, helt tilbake til tiden han var talsmann for moskeen World Islamic Mission (WIM), har tråkket på enhver som har satt søkelyset på, og trukket, de samme konklusjonene som han selv nå gjør.

Raja jobbet sågar aktivt mot å få sentrale problemstillinger innen innvandrings- og integreringsfeltet på bordet. I sin kamp for å forsvare og dekke over egne opplevelser og erfaringer, har han på veien trampet på andre menneskers dokumentasjon og analyser for å bedre forholdene for både barn, ungdom og voksne i disse lukkede og undertrykkende miljøene.

Mønsteret til Raja har vært overtydelig

I hans første selvbiografi, Talsmann (2008), går Raja gjentatte ganger i strupen på Aps tidligere statsråd, Karita Bekkemellem, fordi hun allerede tidlig på 2000-tallet forstod tvangen som lå bak ekteskap mellom søskenbarn og arrangerte ekteskap.

Det samme gjelder Human Rights Service (HRS). HRS fikk på pukkelen for at de tok til orde for å kopiere den nye danske innvandringspolitikken som beskyttet nye dansker - jenter som gutter - mot transkontinentale arrangerte ekteskap.

Dette er bare to korte eksempler. Mønsteret til Raja har vært overtydelig. De blant nordmenn og innvandrere som har gått fremst og trukket et tungt lass med dokumentasjon og analyser de siste 20 årene, har han offentlig hetset. Han står nå på deres skuldre.

Risikerer ingenting annet enn hyllest

Den dagen de aller fleste har forstått problemenes karakter, omfang og konsekvenser, er Raja klar for å gå ut i mediene med det samme budskapet, gjerne med seg selv i førersetet. Da er det trygt. Han risikerer ingenting annet enn hyllest fra særlig medier som ser ut til ikke å kjenne sine egne arkiv.

Som da Raja i 2006 ville innføre blasfemi i straffeloven. Først i 2012 gikk han ut (Aftenposten, 30.09) og erkjente hva vi andre hadde påpekt i mange år allerede; at det i de pakistanske miljøene finnes et hat mot amerikanere, jøder og homofile. Han forklarte også om viljen til å drepe dem som kritiserer Muhammed.

Dette er noe mange har sett utspille seg lenge før Raja fant det opportunt å si det offentlig.

I full benektelse

Raja trakk stigen opp etter seg da han giftet seg med en norskpakistansk kvinne i 2001. Han hadde kjempet for å unnslippe tvangsekteskap med et søskenbarn i Pakistan. Like fullt sto han på barrikadene i årevis etter dette og brunbeiset alle oss andre som med fakta i front jobbet for å få slutt på denne praksisen. Fordi den er så ødeleggende for integreringen, og som oftest fratar individene i Norge den personlige friheten.

Raja var talsmann for WIM i fire år før og etter årtusenskiftet. Da Dagbladet publiserte lydopptak utført av norskpakistanske Jeanette fra denne moskeen i 2002 («Avslører imamene», 3. februar), var Raja straks i full benektelse da det kom frem at imamen hans forfektet et grufullt menneskesyn, ikke minst overfor ikke-muslimer.

Vi har aldri fått innblikk i hva som foregår i koranskoler i Norge

Jeg vil oppfordre Raja til å fortelle oss ærlig hvilket menneskesyn som i dag formidles i moskeen han var talsmann for. Fortell oss hva som formidles om ikke-muslimer? Hvilket kvinnesyn som råder. Hva som formidles om ekteskap. Fremmes det frihet for begge kjønn til å gifte seg ut av kjærlighet? Hva med aksept for homofili? Raja har jo selv gjennom årene vært krystallklar: Både muslimske jenter og gutter må gifte seg med muslimer.

Les også: Boligmarkedet er uholdbart. Nå må det handles

Vi har aldri fått innblikk i hva som foregår i koranskoler i Norge. Hva formidles til barna i koranskolen til WIM? Læres de opp til å bli fullverdige medlemmer av det norske samfunnet? Eller lærer de at muslimer står over ikke-muslimer, noe Raja selv forfektet i 2006? Hva lærer de om ytringsfrihet? Hva lærer de om likestilling mellom kvinner og menn? Lærer de at alle mennesker er ukrenkelige og er beskyttet av menneskerettigheter og norsk lovverk, eller er det sharia-lovverket som prentes inn i de små barna?

Raja har nå en unik sjanse til å gi oss et innblikk i hvordan islam fungerer på innsiden av moskeene. Eksempelvis om moskeen Islamic Cultural Center (ICC) i Oslo har endret syn og at den i dag tar avstand fra flerkoneri?

En slik praksis ble åpenbart i 2004 da mosképamfletten «Flerkoneri i islam» ble lekket via HRS til Aftenposten (11. januar). Den gangen ble en slik praksis hyllet av den pakistanske moskeen.

Selverkjennelse med en sterk bismak

Vi bør alle være glad for Abid Rajas selverkjennelse. Men på veien dit har han kommet med horrible påstander om mennesker som har vist engasjement for frihetsverdier og reell integrering. Vi som våget å stikke hodet frem ble utsatt for Rajas sjikanøse ordbruk, hans harselas og anklager om rasisme.

Les også: Når latterliggjøring av en podkastvert er viktigere enn sannheten

Derfor kommer Rajas selverkjennelse med en sterk bismak, noe Raja selv bør være ærlig og ydmyk nok til å erkjenne og beklage. Heller ikke mediene bør frifinnes. De har opptrådt i samlet flokk og støttet opp under og renvasket Rajas stigmatisering.

Abid Raja er kjent med kommentaren. Han ønsker ikke å kommentere saken svarer hans politiske rågiver Tor Frøytvedt Dahl til Norsk debatt.

Les flere meninger fra Norsk debatt