I går kunne NRK Dagsrevyen fortelle at hele 14 beboere tilknyttet hjemmetjenesten i den lille sørlandskommunen Lyngdal er smittet av korona. Også fem helsearbeidere er smittet, flere av dem er uvaksinerte.

Og for bare en måned siden skrev en pårørende åpent brev til Modum kommune, om hvordan hennes far ble smittet av hjemmetjenesten og døde på Modumheimen.

Begge sakene reiser spørsmålet om hvilken frihet som er viktigst: Friheten til å la være å vaksinere seg - eller friheten fra å få en smittefarlig helsearbeider på besøk hjemme i stua.

Dessverre er de «sentrale» rådene til rådville kommuner merkelig vage og usikre, og en fortvilet Lyngdal-ordfører Jan Kristensen ber om strengere nasjonale krav.

Men det får han ikke:

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener at krav om vaksinering er en helsepolitisk vurdering, som må gjøres av regjeringen. Men at «det er en sterk anbefaling å gjøre det».

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at hun ikke vil begynne med tvang nå, og tror ikke det tjener formålet. Men så legger hun til:

- De som av ulike grunner ikke er vaksinert, bør ikke jobbe med pasientkontakt.

Og da er vi ved kjernen:

For dette dreier seg ikke om tvang. Det er ikke nødvendig å tvinge noen til å ta vaksine. Men for enkelte yrkesgrupper bør valget få konsekvenser.

Vi vet i dag at også vaksinerte kan risikere å bli smittet. Derfor er det ikke nok bare å være vaksinert om du skal til sårbare pasienter. Beskyttelsesutstyr må fortsatt brukes.

FHI medgir også at de tidligere i år ikke visste 100 prosent sikkert om vaksinen hindret smittespredning. Men i løpet av året er bevisene begynt å komme, både fra Israel, Storbritannia og USA.

I en slik situasjon bør vi være på den sikre siden, og bringe frihetsdebatten ned fra abstrakte teorier til konkret hverdag. I dag vet vi nok til å si at det er sannsynlig at uvaksinerte er mer smittefarlige enn vaksinerte. Det kan være spørsmål om liv eller død for enkelte pasienter. Det må få konsekvenser.

Også i den svært opphetede røykedebatten for 20-30 år siden var frihetsbegrepet under press.

Særlig vi som røyket - godt backet opp av tobakksindustrien - argumenterte sterkt for vår frihet til å røyke når som helst og hvor som helst. Noen gikk også rent politisk-ideologisk til verks, og spurte hvilken formynderstat som skulle legge seg opp i det? Og ikke minst: Var egentlig passiv røyking så farlig?

Les flere innlegg fra Norsk debatt

Men gradvis endret debatten seg. For hvilken frihet snakket vi egentlig om her? Og frihet for hvem? Røykerens frihet til å forurense? Eller alle de andres frihet til å puste i frisk luft?

I dag synes konklusjonen logisk og soleklar for de aller fleste, i en hovedregel som går omtrent slik:

Du kan selvsagt røyke, det legger vi oss ikke opp i. Men da må du gå et annet sted, der du ikke plager noen.

Det samme bør være den glassklare beskjeden fra sentrale og lokale helsemyndigheter også i vaksinedebatten. De som av ulike grunner ikke kan eller vil vaksinere seg, skal selvsagt ikke straffes. Men de kan ikke arbeide slik at de risikerer å skade pasienter eller andre sårbare grupper.

Da må de få tilbud om kontorarbeid uten pasientkontakt. Eller finne seg noe annet å gjøre.

21. januar skrev Helsedirektoratet i et brev til kommunene og helseforetakene at helsepersonell som ikke er vaksinert «kan bli omplassert dersom arbeidsgiver mener det er nødvendig». Beskjeden er altså tydelig, bortsett fra at de bruker ordet kan i stedet for skal - og at ansvaret skyves over på kommunen eller andre lokale arbeidsgivere.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

Dette er nok ikke holdbart som avklaring for kommunene rundt omkring. Det kan også være grunnlag for å vurdere de juridiske sidene ved dette:

Om en rådmann, helsesjef eller sykehusdirektør med vitende og vilje sender en uvaksinert, potensielt mer smittefarlig helsearbeider inn til en sårbar pasient - som så blir syk og dør. Kan de da stilles strafferettslig ansvarlig?

Ingen er tjent med at en slik situasjon blir satt slik på spissen. Og heldigvis gjelder det svært, svært få. Derfor bør helseministeren og regjeringen snart cut the crap, og si det høyt og tydelig:

Du kan selvsagt velge å ikke beskytte deg mot smitte, men da må du gjøre som røykerne - gå et annet sted.