(Nordnorsk debatt): «Skal du ha noe dårlig forklart, be en jussprofessor om å forklare det» hørte jeg noen si en gang. Den gangen handlet det om arv. Vedkommende jussprofessor som uttalte seg, var så frikoblet fra allment forståelig språk at det var et under at hen forsto seg selv.

Det er en bred generalisering selvsagt, men den treffer av og til. Det tipper jeg at flere av jussprofessorer, med gode forklaringsevner, også kan være enige i.

For faget kan - til tross for sin alminnelige anvendelighet - tidvis virke litt vel frikoblet fra dagligtalen, teoretisk og baktungt.

Det gjelder dessverre også Straffelovsrådets utredning av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. Der det foreslås å senke den seksuelle lavalderen til 15 år.

Et så viktig arbeid burde ha vært koblet mer til den virkeligheten der mennesker faktisk opplever å bli seksuelt krenket i stadig økende grad - den digitale verden. Og vurderingene bak forslagene burde også vært formidlet slik at unge mennesker forstår det.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

I en verden der halliker er erstattet av apper for sugardating, og nesten ingen sjekker om et barn er pålogget Only Fans. I en verden der gråsonene for seksuell utnyttelse blir manipulert av en teknologisk utvikling som vi ikke rår over, og som loven slettes ikke klarer å løpe om kapp med.

I en slik verden må man forklare veldig godt hvorfor senking av seksuell lavalder er en god idé. Og kan det bety at man gir politiet svakere virkemidler for å gripe inn før krenkelser finner sted?

Henger ikke sammen

Hele utredninga som Straffelovsrådet har levert er på 368 sider og er en murstein jeg har forsøkt å sette meg inni. Etter fattig evne, må sies. Det er tung materie.

38 ganger er ordet digital nevnt, og ikke alltid i sammenheng med seksuelle krenkelser.

Begrunnelsen for å senke den seksuelle lavalderen henger ikke, så vidt jeg kan forstå, i det hele tatt sammen på med den digitale verdenen som disse ungdommene lever i.

Utredningen mener at:

«(...) hensynet til å verne barn mot seksuelle overgrep, ikke bør strekkes så langt at det hindrer barn som har utviklet en seksualitet fra å kunne utøve den når de er modne nok for det.»

«Rådet har også sett hen til at en seksuell lavalder på 16 år kan fremstå som inkonsistent med barns rettslige handleevne på andre områder, herunder at de kan straffes fra 15 års alder.»

Altså, fordi barn kan straffes for lovbrudd i en alder av 15 år, så bør de også ha lov å begynne sin seksuelle selvbestemmelsesrett i den alderen.

Ikke bare fysisk samkvem

Det er ikke et ukjent fenomen at unge mennesker ned i 15-årsalderen kan være fullt i stand til å ha samtykkende sex, helst med jevnaldrende ungdommer. De færreste som noensinne har vært i nærheten av en tenåring vil bli sjokkert av deres seksuelle utvikling. Og senking av seksuell lavalder blir også anbefalt av helsefaglig hold.

Men jeg sitter igjen med en uro. Fordi sex er ikke bare fysisk samkvem. Sex i 2022 er en mengde heldigitale handlinger. På ekstremt kommersielle plattformer. Som ungdom i 15-årsalderen selvsagt bruker flittig.

Les også: NRK Brennpunkt: Så ille at det gjør vondt å se på

I utredningen foreslås det også at samtykkende voksne mennesker skal kunne kjøpe sex av hverandre. Sexkjøploven er et langt lerrett å bleke. Men det vil fortsatt være fullstendig ulovlig å kjøpe seksuelle tjenester av barn, selv med endringer i seksuell lavalder.

For med barn mener loven alle under 18 år.

Forvirret? Det frykter jeg at veldig mange ungdommer vil bli. 15-åringer som fristes til å selge seksualisert innhold på Snapchat vil det ene øyeblikket være barn etter loven, det andre samtykkende seksuelle vesener.

Salg av seksualiserte bilder

Det er mer enn nok folk som mer enn gjerne vil overbevise 15-åringer om at de har rett til å selge seksualiserte bilder og videoer av seg selv. På sosiale plattformer der bildene deles mye raskere enn man rekker å si høyesterettsjustitiarius.

15-åringer er digitalt innfødte, men må vi gjøre grenseoppgangene vanskeligere for dem enn godt er? For det året mellom 15 og 16 utgjør stor forskjell i modenhet hos en hel del unge mennesker.

Les også: Hva hadde du trengt om du måtte flytte fra en voldelig partner?

Forslaget om å senke den seksuelle lavalderen må derfor definitivt opp til en stor offentlig debatt. Og den debatten burde ikke handle om bare fysisk sex. Digitale seksuelle krenkelser rammer, de rammer hardt og de kan ramme i årevis.

Straffelovsrådet vet jo om de mange fellene i den digitale verden. En av de gangene ordet digitalt nevnes i utredninga, kan kan vi lese: «I 2021 gjaldt hver fjerde anmeldelse for voldtekt av barn under 14 år et digitalt overgrep, mens 11 prosent av anmeldelsene for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år gjaldt et digitalt overgrep.»

Den forståelsen stikker dessverre ikke dypt nok til å innse at samtykke til sex, handler for dagens 15-åringer i aller høyeste grad om digitalt samtykke også.