Undertegnede partier er svært uenige i politikk, men vi står samlet i kritikken av NRKs diskriminerende valgdekning.

Ved valg er det NRKs oppgave å sørge for jevnbyrdige presentasjoner av de ulike valgalternativene. Valget overlates til velgerne og ikke halveres av NRK. Ved å unnlate å gi alle de ulike partiene synlighet og taletid i NRK har vår statlige rikskringkaster bidratt til å redusere valget til å gjelde kun partier som allerede er representert på Stortinget.

I sum styrker NRK de sterke og svekker demokratiets utfordrere.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

NRK er eid av staten ved Kulturdepartementet. NRK har et særlig ansvar for å sikre en åpen og informert valgkamp. Informerte velgere er en forutsetning for et demokrati. NRKs samfunnsoppdrag gir ingen hjemmel for diskrimineringen av partier som ikke allerede er representert på Stortinget.

I Kulturdepartementets styringsdokumenter for NRK inngår NRK-plakaten. NRKs dekning av valgkampen er etter vår mening i strid med §12 og §13 i denne. De lyder:

§ 12NRK skal ha som formål å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet.

§ 13 NRK skal ivareta ytringsfrihet og ytringsvilkår for borgerne. NRK skal være redaksjonelt uavhengig og være balansert over tid. NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.

NRK-plakaten har utfyllende bestemmelser som er relevante for valgkampdekningen:

Demokrati og redaksjonell uavhengighet mv.

§ 27 NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg. Samtlige partier og lister over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen.

§ 28 NRK har som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

§ 29 NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Virksomheten skal preges av høy etisk standard. Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes, jf. bl.a. prinsippene i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Les også: Svarer Raymond Johansen: - Han har ikke lest sin egen rapport

Hva som ligger i «en viss størrelse» er i denne sammenheng sentralt. Og er størrelsen et spørsmål om hvor mange lister partiet er representert ved eller er det basert på tidligere oppslutning?

Det er rimelig å anta at det i et demokrati er velgerne i valg som skal bestemme oppslutning og ikke noe NRK skal anslå. Nye partiers fremvekst er lovhjemlet. For undertegnede oppleves det som om NRK bremser lovverkets intensjoner. For hvordan kan et parti som aldri har stilt til valg få «en viss oppslutning» uten gjennomsynlighet i NRK?

Norge er tilsluttet Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) som har retningslinjer for gjennomføring av valg. Disse retningslinjene har en egen paragraf om Politisk pluralisme som blant annet inkluderer følgende:

«The ability of citizens to receive a variety of political viewpoints, such as through the expression of political party platforms, is commonly recognized as critical element of a robust democratic society».

OSSE har retningslinjer som beskriver medietilgangen. Det er for oss åpenbart at NRKs praksis er i strid med disse. Vi tar kun med et par utdrag av prinsipiell karakter:

«The allocation of free media airtime is integral to ensuring that all political parties, including small parties, are able to present their programmes to the electorate at large».

«Mass media access is one of the main resources sought by parties in the campaign period. In order to ensure equal opportunity, legislation regarding access of parties and candidates to public media should be non-discriminatory and provide for equal treatment».

«The principle of equal treatment before the law with regard to the media refers not only to the airtime given to parties and candidates, but also to the timing and location of such space».

«A key role of the media in any election is to ensure that the public has sufficient information on all candidates to make an informed choice».

Som statseid kringkasting er en undertrykking av opposisjonen en antidemokratisk handling. Det kan også stilles spørsmål om dette er i konflikt med siste ledd i Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet:

«Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte».

Les mer fra Norsk debatt her

Vi mener Stortingsvalget i 2021 ikke er gjennomført i tråd med vanlige demokratiske prinsipper og stiller spørsmål ved gyldigheten av årets valg.

Erik Hexeberg, Leder av Helsepartiet

Kurt Johnny Heggernæs, Leder av Pensjonistpartiet

Cecilie Lyngby, Leder av Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Erik Selle, Leder av Partiet De Kristne

Svein Mork Dahl, Leder av Piratpartiet

Ronny Skjæveland, Leder av Liberalistene

Hans Jørgen Lysglimt Johansen, Leder av Alliansen - Alternativ for Norge