Daglig blir vi bombardert med informasjon om at alle må være med på dugnaden for «å redde verdens klima», og prisen er dyrere mat, strøm, bensin, flyreiser, fergepriser, skatter og avgifter.

De politiske grønnskollingene kommer fra ulike politiske partier, og underkaster seg internasjonale avtaler og forvalter milliarder av kroner uten klimavitenskapelig kunnskap.

Det er lett å få folk til å bla opp, så lenge fremtiden står på spill for barn og barnebarn. I dette teateret regissert av politikere og forretningsfolk ligger det et enormt profittpotensial.

Det såkalte grønne skiftet betales av forbrukerne og skattebetalerne, og de offentlige byråkratene og politikerne som vedtar de «grønne» subsidiene bevilger seg selv stadig høyere lønninger.

Private investorer, banker og konserner som DNB og Equinor er plutselig veldig opptatt av klima, fordi det lønner seg.

Les også: Så fremt du ikke er steinrik - bør dette bekymre deg

Rundlurt

Rundlurte ordførere er blitt et vanlig syn langs vestlandskysten.

Ordførerne Odd Stangeland og Kjetil Slettebø, i Egersund og Bjerkreim kommuner, føler seg lurt av investorene bak vindturbinparkene i Rogaland. Ordfører Sigmund Lier i Tysvær kommune har uttrykt det samme.

Likelydende meldinger kommer fra stadig flere kommuner. Skatteinntektene og arbeidsplassene de var lovet har uteblitt. Det eneste de sitter igjen med er ødelagt natur og en forbannet lokalbefolkning.

I tillegg har den samme lokalbefolkningen fått økte strøm- og nettleieregninger som følge av disse meningsløse prosjektene. Profitten fra vindturbinparkene har havnet i skatteparadis gjennom et finurlig system, hvor profitten er skjult som renter på dyre lån i utlandet.

De grønne og naive politikerne i Norge, som har et kall om å redde det globale klima, har villig latt seg lure til å gi smarte utenlandske investorer gode vilkår gjennom grønne sertifikater. Nå viser det seg at ordførerne i de nevnte kommunene ikke en gang vet hvem som er de reelle eierne av vindturbinparkene.

Det er sånn at man nesten ikke tror det er sant.

Enda verre er det på Haramsøy hvor lokalbefolkningen blir arrestert av politiet hvis de protesterer mot rasering av eget nærmiljø. Dette til tross for at vindturbinene verken kan forsvares økonomisk eller klimatisk.

Best i klassen

Nylig sto det å lese i VG at en ung nyansatt i meglerhusgruppen Clarksons Platou har en månedslønn på kr 122 030 kroner, etter at hun tok mastergrad i industriell økonomi ed NTNU. Hun sier det er spennende å jobbe med det grønne skiftet.

Sikkert. Og hvem betaler lønna hennes?

Tina Bru, olje- og energidepartementet, forsvarte nylig CO2-fangst, vindturbiner og elektrifisering av sokkelen i Aftenposten. Hun er ikke innom en eneste vitenskapelig referanse, grafer, tall, statistikk eller empirisk forskning. Alt i hennes kronikk handler om hva Norge må gjøre for å holde internasjonale avtaler som politikere har inngått.

Det absurde med Parisavtalen er at det er opp til landene selv å bestemme hva de vil bidra med. Da skal Norge som vanlig være best i klassen.

Husk Gro Harlem Brundtlands ord: – Det er typisk norsk å være god.

Kina bryr seg verken om Brundtland, Norge eller Parisavtalen, og står i dag for 28 prosent av menneskegenerert CO2-utslipp i verden. Dette har de planlagt å øke med 450 prosent i årene som kommer.

Norge, som er ansvarlig for 0,3 prosent av menneskegenerert CO2-utslipp i verden, skal bruke flere hundre milliarder kroner på å halvere utslippene innen 2030.

Les også: Vi som bor i Oslo er taperne

Grunn til bekymring

Det er stor grunn til bekymring. Kunnskapsløse politikere er lett bytte for lobbyister og forretningsfolk som ser et stort potensial i «Det grønne skiftet».

Tidligere Høyrepolitiker Terje Osmundsen snakker nå om klimaflyktninger i Afrika - som for øvrig ikke finnes -, og vil samarbeide med MDG for å redde oss fra klimakrisa ...

Eller vent litt ... kanskje redde sin egen økonomi?

For så sannelig er han administrerende direktør i utviklings- og investeringsselskapet Empower New Energy. Han sier i media at Pave Frans har sagt at det er klimakrise.

«Denne paven har ikke tenkt å slutte med å uttale seg på en måte som får millioner av mennesker i alle verdenshjørner til å stanse opp og tenke», sier Osmundsen.

Så når paven indirekte sier at vi må betale Terje Osmundsen for å redde livet på jorda, skjønner vi at han trekker pave-kortet.

Påstander som ikke holder

Lan Marie Nguyen Berg på sin side sier at «Klimakrisen er her allerede. Ekstremvær, tørke, flom og matmangel rammer oss alle».

FNs Klimapanel, IPCC, slår selv fast at det ikke er noen trend som viser økning i antall oversvømmelser eller orkaner på verdensbasis. Det har vært en svakt nedadgående trend i orkaner som treffer kysten av USA de siste 100 år, og i perioden 2005-17 var det faktisk «orkantørke», der ingen kraftige orkaner traff USA.

For et århundre siden drepte klimarelaterte katastrofer 500 000 mennesker hvert år. Til tross for mange flere mennesker, er dette tallet nå redusert med mer enn 95 prosent. Den globale, årlige dødsraten som følge av vær-relaterte ulykker har sunket fra 242 per million i 1920 til i underkant av 3 per million i dag.

Blir det mindre snø? Nei.

Ingen trend på 60 år for snødekket areal høst og vinter på den nordlige halvkule. I løpet av de siste 25 år har tre av de fem mest snørike vintrene på den nordlige halvkule kommet mellom 2009 og 2013.

Isbreene smelter og det har de gjort siden 1800-tallet. Det er ingen isbreer igjen etter istiden som sluttet for 10.000 år siden. De har smeltet bort og kommet tilbake.

Det påstås at isbjørnen er truet av utryddelse på grunn av minkende havis. Observasjoner viser imidlertid klar økning i de fleste bestandene og det antas i dag å være nærmere 40.000 isbjørner, langt flere enn for 40-50 år siden. Isbjørnen har overlevd både istider og varmere klima i minst 100 000 år.

Den største trusselen mot isbjørn er jakt. Vinteren 2018/19 var det fast is så langt sør som Bjørnøya, og 8. mars 2019 ble det observert isbjørn på øya for første gang på seks år.

Les også: Isbjørner må spise fugleegg for å overleve

Når det gjelder påstanden om ørkenspredning, viser satelittbilder at Sahara minker, og sydsiden, Sahel-regionen, blir grønnere på grunn av blant annet økt nedbør. I tillegg vil mer CO2 i atmosfæren øke vekst som blir mindre avhengig av vann. Satellittbilder viser at kloden er blitt 20 prosent grønnere siden 1979.

Det er heller ingen økende hungersnød i verden. De siste 40 årene har jordbruksproduksjonen økt med 40 prosent ifølge FAO. Færre lider av sult og nød.

Vi er blitt fortalt at brannene i Australia og California i fjor er større i omfang enn noen gang, og at de kommer som følge av klimaendringer.

Feil igjen. Det er grundig dokumentert at brannene i California var betydelig større før europeerne kom.

Ren gjetning

«I klimaforskning og computermodellering må man ha det klart for seg at klimasystemet er et koblet, ikke-lineært kaotisk system, og at det derfor ikke er mulig å uttale seg om fremtidens klima

Dette sitatet er hentet fra en av IPCC's egne rapporter, og budskapet er ganske klart: Prognosene er ren gjetning basert på hva noen tror kan skje under visse forutsetninger.

Dette forklarer også hvorfor tidligere hypotetiske klimamodeller ikke har vist seg å stemme i den virkelige verden:

  • 25.01.1972: «Angripes ikke miljøproblemene nå, blir det vanskelig å unngå katastrofen. Vi har 10 år på oss!». Maurice Strong, FNs miljøprogram.
  • 05.07.1989: «Hele nasjoner kan bli vasket vekk fra jordas overflate på grunn av økende havnivå, dersom oppvarmingstrenden ikke er reversert innen år 2000». Noel Brown, leder N.Y.-kontoret i FNs miljøprogram.
  • 26.01.2006: «Menneskene har bare 10 år igjen til å redde planeten fra å bli en total stekepanne». Al Gore, tidligere visepresident i USA.
  • 08.05.2007: «Vi har en jordklode som koker» Rasmus Hansson, MDG.
  • 01.06.2007: «Et globalt vippepunkt vil bli nådd i 2016 hvis nivåene av drivhusgasser ikke er redusert». James Hansen, leder Goddard Institute.
  • 24.03.2009: «Vi har kun timer på oss for å unngå en tsunami i sakte film som kan ødelegge sivilisasjonen slik vi kjenner den». Elisabeth May, leder av Canadas Grønne parti.
  • 09.07.2009: «Våre eksperter sier vi har 96 måneder på oss til å redde verden». Prins Charles av Wales.
  • 19.10.2009: «2014 er blitt beregnet å være det tidspunktet hvor det ikke lenger er tid til å utvikle den industri som kan levere en lavkarbon-økonomi. Etter dette er det ingen vei tilbake». Karl Mallon, Climate Risk.
  • 07.09.2020: «Vi har bare ti år på oss til å gjøre endringene som kan redde menneskeheten fra enorme ødeleggelser og lidelse», sier FNs tidligere klimasjef til VG.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Klimasaken dreier seg i stor grad om makt, penger og politikk. På samme tid er det ingen tvil om at verden står overfor store miljøutfordringer.

Plast i havet, gift i landbruket, regnskoger som forsvinner og artsmangfold som trues. Alt dette er det faktisk mulig å gjøre noe med, og både kunnskapen og ressursene er her allerede.