Etter at Rødt avgjorde at de vil stemme for mistillit, har ikke Lan Marie Berg den nødvendige tilliten for å være byråd for miljø og samferdsel.

- Rødt anmoder byråden om å trekke seg, og konkluderer med at vi ikke lenger har tillit til byråden, sa Rødts gruppeleder Eivor Evenrud da hun offentliggjorde partiets dom etter milliardskandalen som til nå har gitt overskridelser på 5,2 milliarder kroner.

Foreløpig nekter Arbeiderpartiets byrådsleder Raymond Johansen å kaste MDG-byråden: - Jeg har full tillit til Lan Marie Berg, var kommentaren han gjentok om igjen og om igjen i ettermiddag.

Etter Rødts avklaring står to muligheter igjen som mest sannsynlig:

  • MDG-byråden tar konsekvensen av mistilliten og trekker seg frivillig.
  • Alternativet er at hun må tvinges ut, og tar med seg hele byrådet.

I begge tilfeller er det overveiende sannsynlig at det rødgrønne etterhvert gjenoppstår, men med en ny politiker fra Miljøpartiet De Grønne som samferdsels- og miljøbyråd.

Det eneste Lan Marie Berg oppnår ved ikke å akseptere flertallet for mistillit er at hun kan dra med seg hele byrådet i fallet.

Rødt var helt tydelig på at de ikke ønsker et annet byråd eller at Raymond Johansen går av. Når partiet stemmer for mistillit, så skyldes det misnøye med styring og informasjon av vannforsyningsprosjektet.

Den kritikken går direkte på Lan Marie Berg.

Etter alt å dømme gjorde Miljøpartiet De Grønne en kardinalfeil ved å stå på sitt, og nekte å akseptere kritikk for milliardskandalen.

I stedet for å erkjenne feil og dårlig informasjon forsøkte Lan Marie Bergs støttespillere å fortelle en historie om en slags vendetta mot en kvinnelig politiker, med et innvandrerfiendtlig bakteppe.

Det var en fortelling som irriterte Rødt og som provoserte Rødts gruppeleder Eivor Evenrud. Partiet har brukt lang tid på å sette seg godt inn i saken, og etterpå var det ingen vei utenom mistilliten.

Embed
  • I den første analysen av prosjektet i 2017, ble basiskostnaden beregnet til 5,5 milliarder kroner.
  • Bystyrets investeringsvedtak i 2019 var en kalkyle på 12,5 milliarder kroner,.
  • Nå er man 85 prosent sikker på at kostnaden blir under 17,7 milliarder kroner.

Kjernen i kritikken mot Lan Marie Berg er at milliardoverskridelsene foregikk uten at hun informerte byrådet. Dermed blir også handlingsrommet til bystyret snevret inn, og man føler seg forpliktet til å fortsette prosjektet uten å vurdere alternativer - eksempelvis ved å sprenge og bore, slik Multiconsult har foreslått i tre omganger, i stedet for å bruke tunnelboremaskin.

MDGs byråd erkjenner ingen feil, og har nøyd seg med en halvhjertet beklagelse for at hun ikke informerte litt tidligere.

Det er et dårlig svar når de første tegnene til milliardoverskridelser kom 14 måneder før bystyret ble informert.

Slik saken nå står, er det vanskelig å se noen annen utvei enn at Lan Marie Berg går av - enten frivillig eller ved tvang.

Siden hun står på den sikre førsteplassen på MDGs stortingsliste, vil hun med stor sikkerhet sitte på Stortinget fra oktober av.

Senest når bystyremøtet begynner klokken 12.00 onsdag 16. juni får vi vite om MDG-byråden går av frivillig, eller om Oslos politiske toppledelse må igjennom mistillit, kabinettspørsmål og byrådsleder Raymond Johansens avgang.

Det blir i praksis noen uker med politisk kaos som ingen vil tjene på.

Derfor bør MDGs byråd ta konsekvensen av mistilliten og gå frivillig.

PS! Hva mener du? Bør Lan Marie Berg gå av selv, eller må man ha avstemning i bystyret først? Skriv et debattinnlegg!