Gå til sidens hovedinnhold

Den overivrige elbilsatsningen i Norge er både overdrevet og unødvendig

Argumentene når det gjelder innføring av elbilfordeler går stort sett på at forurensningen må reduseres. Men dessverre er det slik at elbilfantastene i Norge ikke klarer å se det globale perspektivet.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

For en som er sterkt opptatt av miljø, både globalt og lokalt, virker den overivrige elbilsatsningen i Norge både overdrevet og unødvendig.

Globalt sett er det ingen miljøgevinst å hente ved å bytte ut fossilbiler, som bruker bensin eller diesel, med elbiler. Forskere konkluderer med at i mange tilfeller er det faktisk fossilbilene som er de mest klimavennlige.

Min ti år gamle fossilbil kan for eksempel, med en kjørelengde på 7000 kilometer per år, fortsette å kjøre i ytterligere minst femten år før den har avsatt et tilsvarende klimaavtrykk som en elbil har gjort allerede før den kommer ut fra fabrikken.

Så oppfordringen til folk må være å fortsette å kjøre fossilbilen sin til den er utslitt! Hvilke politikere vil imøtegå det?

Problematisk batteriproduksjon

Spesielt er produksjonen av batterier til elbilene problematisk. Det kreves store mengder litiumkarbonat, vesentlig utvunnet Sør-Amerika.

«Reduse», en EU-finansiert miljøorganisasjon, påpeker at grunnvannet forstyrres og dermed vannreservene, at våtmarksområder tørker ut med store negative konsekvenser for dyrelivet, at helseskadelig støv virvles opp, og at vannkilder og jordsmonn forurenses.

Les også: Er ikke en håndverker bra nok?

Også kobolt er en viktig ingrediens i elbilbatterier. Både UNICEF og Amnesty er dypt bekymret for de over 40.000 barna i Kongo som jobber i uregulerte koboltgruver. En rekke familier i Kongo har saksøkt blant annet Tesla etter at barna deres har mistet livet eller blitt alvorlig skadd i koboltgruver.

Både når det gjelder kobolt og øvrige grunnstoffer og metaller som er nødvendige for batteriproduksjonen, som nikkel, mangan og kobber, mener ekspertene at det er fare for at jordas ressurser er i ferd med å tømmes.

Flere problemstillinger

Strømavgiftene for elbillading bør økes til et høyere nivå enn den tilsvarende veiavgiften for fossilbiler. For tunge elbiler sliter mer på veiene og virvler opp mer helseskadelig veistøv enn fossilbiler.

En Tesla med piggdekk, som har en kjørestrekning på 75 kilometer til og fra jobb, virvler opp over 100 kilo asfalt og asfaltstøv i løpet av en vintersesong.

I mange bydeler er det et stort behov for flere parkeringsplasser for beboerne. Skal det fortsatt være slik at beboerne utestenges av fremmedparkerte elbiler – fra plasser de har betalt avgift for?

Skal det fortsatt brukes millioner av kroner til unødvendige ladestasjoner, som knapt benyttes, for elbiler på steder der det har vært beboerparkering, men som gjør det ytterligere problematisk for beboere å finne parkeringsplass?

Svært mange reagerer sterkt på dette, også beboere med elbil.

Skal elbilene fortsatt få kjøre i kollektivfelt – til stor frustrasjon for bussjåfører?

Skal den urettferdige ordningen med at det kun betales en liten symbolsk sum ved bompassering for elbiler få fortsette?

Les mer fra Norsk debatt her

I dag sponses elbilene med mange milliarder bare ved å slippe avgifter. Disse pengene kunne vært brukt på kollektivtransport, sykkelveier og mye annet fornuftig.

Argumentene når det gjelder innføring av elbilfordeler går stort sett på at forurensningen må reduseres. Men dessverre er det slik at elbilfantastene i Norge ikke klarer å se det globale perspektivet.

Tror de at vi fjerner verdens miljøproblemer ved at det blir renere luft i byene i Norge?

Realiteten er tvert imot at vår voldsomme satsning på elbiler påfører andre land store miljøproblemer.

Nå er det på tide at alle de dyre, urettferdige, unødvendige fordelene for elbiler opphører!

Kommentarer til denne saken