De fleste har kanskje ikke lagt merke til det enda, men fra første januar i år mistet vi en viktig bestemmelsesrett. Samfunnet i Norge ble litt mindre rettferdig, og det går igjen utover de som allerede har minst.

Det er heldigvis mange av oss unge som ennå ikke har et forhold til spesialisert helsehjelp. Mange er helt ukjent med hvordan helsesystemet fungerer, og siden vi bor i Norge forventer vi jo å få hjelp når det trengs uansett.

Dessverre er det nå blitt større forskjeller etter at regjeringen bestemte seg for å fjerne fritt behandlingsvalg.

Misforstått

Ordningen ga deg, og alle i Norge, rett til selv å velge behandlingssted fra en godkjent liste. Dette uavhengig av om det var privat eller offentlig. Tilbudet var blant annet avgjørende for de som slet med psykisk helse og rus og omfattet en rekke rehabiliteringsinstitusjoner.

Totalt benyttet 60.000 unge og gamle seg av denne muligheten til å velge selv. Helsekøene holdt seg stabile, til tross for et økende antall som hadde behov for psykisk helsehjelp under pandemien.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Modum bad er en institusjon som behandler og hjelper hundrevis av psykisk syke hvert år. Selv om de hadde kapasitet og mulighet, må de fra nå kutte 3000 behandlingsdøgn. Det vil si at rundt 100 syke årlig ikke lenger vil ha tilgang på denne behandlingen. Og dette er bare et av mange eksempler vi vil se de neste årene.

Kun fordi det er viktigere for regjeringen å sette Norge tilbake i tid og gjøre det motsatte av det Høyre-regjeringen gjorde før dem. Det er trist at de med dette setter ideologi foran pasienten.

Å fjerne friheten til å velge behandling selv, gjør ikke annet enn å skape sosiale forskjeller. Regjeringen har gått hardt ut mot det meste av privatisering i samfunnet, noe jeg mener er en misforstått handling fra deres side.

Les også: Jeg gruer meg til å bli voksen i regjeringens arbeidsliv

Ved at staten støttet det private gjennom fritt behandlingsvalg, fikk alle tilgang til disse private helsetjenestene. Nå er det kun de som har råd til det selv, som kan bruke de private tilbudene. Systemet favoriserer derfor de med stor lommebok.

Personlig og nært

Argumentene for å fjerne ordningen med fritt behandlingsvalg, er svake. Det er lite som tyder på at den svekket det offentlige helsevesenet.

Å avlaste det offentlige ved stor pågang kan faktisk være til hjelp, og det kan gi spesifiserte tilbud staten ikke har mulighet til.

Stadig flere unge sliter psykisk. Psykisk sykdom er personlig og nært, derfor vet jeg hvor viktig det er å ha tilgang på hjelp tilpasset deg.

Samfunnet og enkeltmennesket tjener på at behandling fungerer, og ikke minst er til stede raskt, slik at flest mulig er friske og fungerende. Denne reverseringen vil ramme de som har minst, og de av oss som er mest sårbare.

Fritt behandlingsvalg bør utvikles og forbedres, ikke fjernes.

I tiden fremover håper jeg flere, uavhengig av parti og ideologi, tenker mer på at alle fortjener hjelp og mindre på hvor de får den.