Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til byggeplasser i Oslo-området er et hardt svingslag i feil retning, hevder Elin Ørjasæter i Nettavisen 26. mars.

Hovedargumentet er at vikarbyråene skal ha skjerpet seg de siste årene, og at problemene med sosial dumping og nulltimers-kontrakter derfor er tilbakelagt. Denne virkelighetsbeskrivelsen kjenner vi oss overhodet ikke igjen i.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Våre tillitsvalgte har fortsatt hendene fulle av saker hvor leiearbeidere sliter med manglende arbeidsplaner, har for lave stillingsprosenter, ikke får overtidsbetaling også videre.

Vel så viktig er det at Ørjasæter bommer på hva som er hovedformålet med det nye regelverket; nemlig å styrke grunnbemanningen og å sikre faste og hele stillinger i produksjonsbedriftene.

Dette er saken: Som å denge bikkja etter at den endelig har begynt å oppføre seg pent

Omfanget av innleie i byggebransjen i Oslo-området er fortsatt skyhøyt, og utgjør trolig mellom 15-30 prosent av sysselsettingen. Ulovlig innleie florerer, og også Arbeidstilsynet rapporterer at dagens regelverk byr på store utfordringer.

Konsekvensene av det store omfanget av innleie fra bemanningsforetak har vært brutale for byggenæringen.

Produktiviteten har sunket og rekrutteringen til byggfagene svikter. Et forbud mot slik innleie vil øke antallet faste og direkte stillinger i bransjen, noe som igjen vil styrke fagopplæringen og kompetanseutviklingen i byggbedriftene - gitt at andre smutthull i regelverket også tettes.

Les også: En trenger ikke være dosent for å forstå at denne utviklingen ikke kan fortsette

Dette vil gagne både arbeidstakerne og bedriftene, og bidra til å styrke det organiserte arbeidslivet. Poenget er ikke å straffe bemanningsbransjen, men å skyve byggenæringens arbeidskraftstrategier over i et sunnere og smartere spor.

Etter tusenårsskiftet omstilte arbeidsgiverne seg lynraskt til både liberaliseringen av innleieregelverket og tilbudssjokket av arbeidskraft etter østutvidelsen av EU. Vi har derfor stor tillit til at de vil klare å tilpasse seg et skjerpet og enklere regelverk.

Det er nå mangel på bygningsarbeidere i store deler av EØS-området. Vi tror kampen om arbeidskraften vil vinnes av dem som kan tilby trygge og godt betalte jobber, med det rommet for fleksibilitet som norsk lov- og avtaleverk gir.

Les mer fra Norsk debatt her

Vi tror også at seriøse arbeidsgivere i bygg og andre næringer vil erkjenne hvilke fordeler flere faste og direkte heltidsstillinger gir, for bedrifter, arbeidstakere og hele samfunnet.

De foreslåtte lovendringene vil bidra til dette - forutsatt at regelverket blir håndhevet og etterlevd.