Av Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge (bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi)

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Nesten dobbelt så mange ønsker seg dieselbil neste gang de skal kjøpe bil, sammenliknet med 2018, ifølge en undersøkelse fra Norges bilbransjeforbund.

Les også: Kraftig avgiftsøkning gir prissjokk på bensin og diesel: – Helt uakseptabelt

Dieselbilen er ikke død

På bruktbilmarkedet troner fortsatt dieselbilen på topp, spesielt i distriktene. Dette rimer dårlig med Klimameldingens åpning for forbud mot bensin- og dieselbiler enkelte steder i landet.

Hva om vi heller ser på hvordan den brukte dieselbilen kan bli fornybar?

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er elbilenes markedsandel 54 prosent av nye personbiler i 2020. Dette er bra, fordi det haster å få ned klimagassutslippene fra transportsektoren.

Men hvis vi skal nå klimamålene i tide, trenger vi også å kutte utslipp fra kjøretøy som allerede er på veiene. Selv om elbilene tar stadig større markedsandeler i nybilsalget, selges det fremdeles mange bensin- og dieselbiler - både nye og brukte.

Les også: Prissjokk på diesel og bensin

- Dette kan være en del av løsningen

Dette trenger ikke å være et problem. Det kan faktisk være en del av løsningen, dersom vi får teknologinøytrale rammebetingelser som begunstiger reduserte utslipp.

Jo høyere andel fornybart, jo lavere blir klimagassutslippene. Faktisk er dette det tiltaket som har bidratt til de største reduksjonene av klimagassutslipp fra veitrafikken i Norge. I 2019 bidro biodrivstoff alene med reduksjon av over en million tonn CO2, uten at forbrukeren behøvde å foreta seg noe som helst.

Snittlevetid på 19 år

Den gjennomsnittlige levealderen for en bil i Norge er 19 år. Da er det problematisk, slik NRK viste i programmet «Sløsesjokket», at det i løpet av de to siste årene er levert 1282 relativt nye elbiler til skraphaugen - på grunn av behov for reparasjon som ikke er lønnsom.

Les også: 40 prosent i distriktene går for diesel ved neste bilkjøp

Disse bilene er helt essensielle for å redusere klimagassutslippene, men vi får ikke utnyttet deres potensial når de ligger på en skraphaug. Det er viktig å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren, men dette må ses i et sirkulærøkonomisk perspektiv hvis det skal ha en effekt.

Det er ikke bra for klimaet at metaller og batterier skrapes etter to års bruk.

Dessuten er det som Lasse Fridstrøm og Rolf Hagman i Transportøkonomisk Institutt skrev i Aftenposten i 2018: det finnes ikke fossile biler! Ei heller fornybare. Derimot kan alle biler gå på enten fossilt eller fornybart drivstoff. «Fossil» eller «fornybar» er ikke en egenskap ved bilen, men ved drivstoffet.

Drivstoffet er avgjørende

Bensin- og dieselbiler, også hybridene, har forbrenningsmotor. Det som er avgjørende for klimagassutslippene er hva slags drivstoff disse bilene forbrenner.

Les også: Se hvilke biler det er billigst å eie: – Mange vil nok bli overrasket (+)

Den gode nyheten er at dagens drivstoff ikke lenger bare er fossilt. Når du fyller drivstoff på landets energistasjoner, heter produktene du tanker riktignok fremdeles det samme; bensin og diesel - men innholdet er nå langt mer fornybart enn noen gang.

I 2020 var en femtedel av drivstoffet grønt, og denne andelen må også økes ytterligere i årene fremover.

Teknologien er der

Den største fordelen slikt fornybart, flytende drivstoff har, er at det kan brukes i dagens kjøretøy, og det kan fylles på det allerede utbygde nettet med energistasjoner.

Det er altså ikke teknologi vi må vente på eller gjøre ytterligere investeringer for å benytte, det kan tas i bruk allerede nå, og viktigst av alt; det gir utslippsreduksjoner fra det fylles på tanken.

Test: BMW M8 Competition Gran Coupé (+)

Derfor kan den brukte dieselbilen være en del av det grønne skiftet, med flytende fornybart drivstoff på tanken.

Hvis myndighetene vil, er drivstoffbransjen klar til å bidra.