Norge skiller seg fra andre land i Europa ved at vi har en lavere andel som bor i storbyer og høyere andel som bor i mindre byer og tettsteder. Disse småbyene og tettstedene er fordelt over hele landet og har stor betydning for regional utvikling i Norge. Likevel har småbyene gjennom flere generasjoner falt litt mellom to stoler.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

De har fått mindre politisk oppmerksomhet enn både de spredtbygde strøkene og de folkerike storbyene. Dette paradokset har forskere fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet løftet frem i en ny rapport.

Regjeringen vil styrke småbyer og tettsteder slik at de kan spille en viktigere rolle i distriktspolitikken. Trivelige og inkluderende småbyer med gode fysiske omgivelser, et levende sentrum, varierte boliger og gode nabolag, kan gjøre en hel region mer attraktiv å bo i.

Les også: Senk sperregrensen! Vi trenger både KrF, Rødt, Venstre og MDG på Stortinget

Småbyer som legger til rette for samarbeid mellom næringslivet, det offentlige og befolkningen kan bidra til vekst og arbeidsplasser i hele området rundt. Småbyer som tilbyr et utvalg av varer, tjenester, kultur og møteplasser, kan sikre at folk blir boende og at flere reiser på besøk. Og småbyer som lykkes med å utvikle urbane kvaliteter – med nærhet til både naboen, puben og bussen – kan tiltrekke seg unge mennesker og sikre regionens bærekraft for fremtiden.

Kan koble arbeidsmarkeder sammen

Dette er bakgrunnen for at regjeringen har lagt frem en egen strategi for utviklingen av norske småbyer og tettsteder. Utgangspunktet vårt er at småbyer og regionsentre har viktige roller og funksjoner for å ivareta bosettingen, utvikle velferdstjenester og sikre verdiskaping basert på landets spredte ressurser.

Det er en styrke for Norge at vi bor spredt og er tett på naturressursene som er grunnlaget for mye av vår verdiskaping. Ved å videreutvikle småbyene kan vi gi drahjelp til distriktsområder som mangler kapasitet og kompetanse. Vi kan bidra til å koble arbeidsmarkeder sammen gjennom mer effektive transportløsninger.

Les også: Nei, venstresiden, elevenes valg skaper ikke A- og B-skoler

Småbyer og tettsteder kan rett og slett være kraftsentre som bidrar til vekst og utvikling i en hel region!

Vi håper at strategien kan bidra til at småbyene når sitt fulle potensial – slik NIBR-rapporten viser at er mulig. Målet er at staten og kommunene sammen skal jobbe for at småbyene kan utnytte sine fortrinn, utvikle tjenester og funksjoner, tiltrekke seg folk og virksomheter, og bli sterkere og mer attraktive for fremtiden.

Les flere meninger fra Norsk debatt