Når prisene øker mye og raskt på ting vi trenger, må Norges Bank frem med verktøykassa si for å bremse prisveksten.

For deg og meg er det viktigste at vi får beholde jobbene våre og har råd til å kjøpe de varene og tjenestene vi har behov for.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Styringsrenta hjelper norsk økonomi

Styringsrenta er Norges Bank sitt viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi.

Når det går dårlig for økonomien og det oppstår usikkerhetsmomenter i samfunnet, settes ofte renta ned for å skape aktivitet. Dermed blir det billigere for bedriftene å låne penger, slik at de kan fortsette med daglig drift og beholde ansatte - det viktigste er at vi beholder jobbene våre.

De som har boliglån får også romsligere økonomi når renta er lav, og kan fortsette å bruke penger som normalt. Under pandemien skjedde dette, og renta ble tilpasset en økonomi i krise.

Når det nå går bra med norsk økonomi, med så lav arbeidsledighet at flere bedrifter melder om at det er vanskelig å få tak i folk, presses prisene og lønningene opp. Da må styringsrenta settes opp for å dempe denne prisveksten, slik at den ikke spinner helt ut av kontroll.

En vanlig familie

Jeg forstår godt at mange synes det er urimelig at rentene skal opp nå som mange sliter med å betale regningene sine, og kanskje sitter med høye boliglån som vil bli dyrere.

Norges bank økte styringsrenta på torsdag, og kom med tydelige signaler på at den skal videre opp. De ser for seg tre rentehevinger til i år, og fire til neste år.

Dette er saken: Norges Bank setter opp renten - spår syv nye økninger

Det betyr at vi må regne med en boliglånsrente på fire prosent. Selv om det vil merkes godt for de fleste av oss, er det viktig å huske at det faktisk er et mer normalt rentenivå.

For en vanlig familie vil dette kunne gi flere tusen kroner ekstra hver måned i økte renteutgifter.

Et lån på fire millioner vil kunne være rundt 2600 kroner dyrere etter skatt i måneden ved utgangen av 2022, og 5200 kroner innen to år, så det er klart at dette vil merkes.

Økte priser

Hovedårsaken til de høye prisene er at det er en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel som følge av pandemien og at mange har hatt bedre råd, blant annet på grunn av de lave rentene. I tillegg skaper krigen i Ukraina stor usikkerhet og presser prisene ytterligere opp på strøm og drivstoff, i tillegg til at vi vil få høyere matvarepriser.

Når rentene går opp, bruker vi automatisk mindre penger, fordi en større andel av lønna vår går til faste utgifter. Vi blir mer forsiktige og kjøper færre ting enn vi gjorde tidligere, og da vil ofte prisene roe seg.

Les også: Byrådet vil hjelpe høytlønnede med å kjøpe seg bolig i Oslo

Selv om det kan virke brutalt at renta settes opp nå når mye er så dyrt, er dette egentlig bra for oss som forbrukere. Norges bank forventer også at lønningene vil øke mer enn prisene fremover og at det skal gjøre at vi i praksis vil få bedre råd.

Så vårens lønnsoppgjør vil kunne hjelpe, men akkurat nå kan det bli en tøff overgang før strømforbruket går ned på grunn av varmere vær, og vi får lønnsøkningen etter forhandlingene.

Et eksempel

Tenkt deg at du er en bedrift. Hvis du selger et produkt som har vært populært og solgt som bare det – for eksempel telt og turutstyr under pandemien. Folk kjøpte mye turutstyr i mangel på mulighet til å reise, men nå har samfunnet åpnet opp igjen, de fleste har fylt behovet for telt og hengekøyer, og de har ikke like mye penger til å bruke på slike ting.

Da må du sette ned prisen for å få solgt varene dine, fremfor å øke prisen som du hadde mulighet til da alle skulle ha telt og mange hadde råd til å betale mer på grunn av lave renter og lite å bruke penger på.

Les også: Senterpartiet krangler seg til fant

Forbered deg

På sikt er det bra for oss at rentene øker.

Så skal vi ikke glemme dem som virkelig vil slite som følge av rentehevingen. Når du får innvilget lån, skal banken ha vurdert at du tåler en renteøkning på fem prosentpoeng. I den vurderingen tar de ikke hensyn til at prisen på de andre tingene du trenger i hverdagen skal øke mye samtidig.

Mitt råd er at du går inn på en boliglånskalkulator på nett og sjekker hvor mye dyrere lånet ditt vil bli med en boliglånsrente på tre og fire prosent. Begynn å sette av dette beløpet allerede i dag.

Bygg opp bufferkontoen om du har behov for det, eller betal ekstra ned på boliglånet ditt. Det viktigste er å tilpasse forbruket, slik at du venner deg gradvis til de økte utgiftene vi vet kommer.

Det er spesielt viktig at de som har tatt opp lån når rentene er lave, setter seg godt inn i hva renteøkninger betyr for de månedlige kostnadene.

Les mer fra Norsk debatt

Om du sliter

Hvis du sliter med at renta øker, bør du ta kontakt med banken for å se på hvilke muligheter du har. Det kan være du kan binde renta på deler av lånet for å få større forutsigbarhet i en periode. De kan også være andre muligheter banken kan finne sammen med deg.

Jeg håper regjeringen vil bidra med spissede tiltak for å hjelpe de som sliter aller mest, slik denne gruppen kommer seg trygt gjennom det som kan bli en tøff økonomisk periode.

Har du behov for ekstra hjelp bør du ta kontakt med Nav for å høre om det er støtteordninger du kan benytte deg av.