Victor Miettinen skriver i et debattinnlegg at det beste for klimaet er å holde bensin- og dieselbiler på veien lengst mulig.

Det er feil.

Det er klart mest gunstig for klima, og ikke minst for byluften, at man skroter eksisterende fossilbiler så fort som mulig. Dette er kontraintuitivt, men er veldig tydelig om man tar frem kalkulatoren.

Dieselbilens regnestykke

Siden det var klima som var tema, så er det CO2-utslippene vi skal konsentrere oss om. Vi må ta hensyn til utslippene under produksjonen av bilene, og utslippene under bruk av bilene. Jeg skal sammenligne en eksisterende dieselbilbil og en ny elbil.

Siden dieselbilen allerede er produsert, så skal vi se helt bort fra utslippene ved produksjon. Gjort er gjort, og spist er spist. Når det kommer til utslipp ved bruk av dieselbilen, så er det enkelt å regne på siden CO2-utslippet er tilnærmet proporsjonalt med forbruket.

Om dieselbilen bruker en halv liter pr mil, vil den slippe ut 0,5 liter pr mil x 2,66kg CO2 per liter diesel. Deretter må man legge til 20 prosent for raffinering. Det tilsvarer 160g/km.

Elbilens regnestykke

For elbilen må vi regne med både utslipp fra produksjonen og fra bruk, siden vi kan velge om den skal produseres, ved at vi velger om vi skal bytte ut dieselbilen eller ikke.

Les også: Senterpartiet på stram line

ICCT, de som var med å rulle opp dieselskandalen til VW sin livssyklusanalyse fra juli i år, sier at ved å produsere en middels stor elbil, slippes det ut 6,5 tonn, pluss 4,2 tonn for å produsere et 70 kWt batteri. Totalt 11,7 tonn. Dersom bilen lever i 250.000 kilometer, blir dette et utslipp på 47 gram per kilometer.

Fysisk levert strøm i Norge har et utslipp på 17 gram per kWt. Dersom vi regner to kWt per mil inkludert ladetap, tilsvarer det 3,4 gram per kilometer. Elbilen slipper da ut til sammen cirka 50 gram per kilometer.

Det er bare cirka 30 prosent av dieselbilen, selv om utslippene ved produksjon av dieselbilen ikke regnes med.

Tre ganger bedre for klima

Vi ser med andre ord at det er tre ganger bedre for klima å vrake dieselbilen og erstatte den med en elbil - uansett alder på dieselbilen, enn å holde dieselbilen på veien. Men hva om vi bruker europeisk strømmiks i stedet?

Strømmiksen i EU har et utslipp på 255 gram per kWt. Med samme forbruk som over, blir det 51 gram per kilometer. Til sammen gir det et utslipp på 98 gram per kilometer.

Det er fortsatt bare cirka 60 prosent av utslippet til dieselbilen. Vi ser at selv med EUs strømmiks er resultatet robust.

Nå skal det sies at det er økonomisk galskap å begynne å skrote fullt fungerende biler. Men, det er ikke hensyn til klima eller byluft som holder eksisterende fossilbiler på veien.

Les mer fra Norsk debatt