Krisene står i kø: rekordhøye strømpriser, økte renter, økte matvarepriser og skyhøye drivstoffpriser. Det er ingen underdrivelse å si at privatøkonomien hos nordmenn flest vil lide i de kommende månedene.

Vi hører historier om folk som må selge kjæledyrene sine for å betale de høye strømregningene, til tross for myndighetenes tafatte forsøk på å kompensere med sine støtteordninger som treffer skjevt, og som ikke er tilstrekkelige.

Vi leser også at Norges befolkning har en høy gjeldsbyrde, noe som gjør økonomien ytterligere sårbar for mange husholdninger hvis renta skal stige videre, eller hvis det skjer andre endringer i for eksempel jobbsituasjonen. Lettere vil det heller ikke bli når den varslede økningen i nettleia trer i kraft.

Mens det er ganske dystert for vanlige folk, er det full jubel for staten sin del. Staten tjener enorme summer på de økte strømprisene, og astronomiske inntekter de får inn på bakgrunn av de økte gassprisene og den høye etterspørselen etter energi nedover på kontinentet.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vitner om dyp forakt for folks skattepenger

Det hadde vært ganske enkelt for politikerne å styrke privatøkonomien for folk flest. De kunne fjernet både el-avgiften og momsen på strøm, senket matmomsen, senket drivstoffavgiften samt brukt de enorme inntektene de har fått inn på å radikalt senke inntektsskatten for vanlige folk, og senket eller fjernet arbeidsgiveravgiften for næringslivet, slik at småbedrifter lettere kan klare å håndtere økte råvarepriser, strømpriser og ettervirkninger av en to år lang resesjon for mange bransjer.

Men politikerne er ikke villig til å gjøre dette, fordi de er livredde for å miste inntekter eller å måtte kutte ned på Norges enorme offentlige sektor. Ulike regjeringer med ulike farger har gjennom tiår systematisk økt offentlige budsjetter.

Vi har nå et statsbudsjett som er dobbelt så stort som vårt naboland Finland, selv om vi har omtrent like mange innbyggere. Men ingen kan påstå at Finland ikke er et veldrevet land.

Myndighetene øser ut penger til alle mulige formål – enten det er å bruke 215 millioner skattekroner på å prosjektere en ny brannstasjon i Oslo før første spadetak er satt, eller å bruke 41 millioner skattekroner på en ny rasteplass i Hardanger. Eksemplene er utallige, noe Sløseriombudsmannen nesten daglig melder om.

Det vitner om en dyp forakt for folks skattepenger som borgerne forventer skal bli brukt på grunnleggende velferd, og ikke politikernes prestisjeprosjekter.

Les også: Politikerforakten øker: Hvorfor ser folk Rødt?

Grådigheten kjenner ingen grenser

For å møte den vanskelige økonomiske situasjonen for folk flest, burde myndighetene kjent sin besøkelsestid og frigjort kapital ut til befolkningen og til næringslivet. Men, grådigheten kjenner ingen grenser. Tvert imot fortsetter de å øke avgifter og løfter knapt en finger for å sørge for at husholdningene sitter igjen med litt flere penger etter at alle faste utgifter er betalt. Dette til tross for at staten håver inn penger som aldri før.

Mitt parti Liberalistene er det eneste partiet i Norge som ønsker å radikalt senke skatter og avgifter for det brede laget av befolkningen.

Vi ønsker å kutte i offentlig forbruk, og bruke disse pengene på høyst nødvendige kutt i skatter og avgifter. I første omgang bør avgifter og moms kuttes på varer og tjenester som folk er totalt avhengig av for i det hele tatt å eksistere: mat, strøm, og drivstoff for å nevne noe. Hadde man totalt fjernet el-avgiften og momsen på strøm, kunne dette gitt flere tusen kroner i lettelser på strømregningen hver måned.

Les mer fra Norsk debatt her

Nok er nok. Det er på tide at folk flest får beholde mer av sine opptjente penger og at politikernes galopperende pengebruk bremses og reduseres.

Hele Norges befolkning og næringslivet har i en to år lang pandemi vært med på en dugnad. Nå er det statens tur.