Da kan vi ikke la Arbeiderpartiet, Senterpartiet og MDG lede an med å kvele innovasjonsbedrifter og skape usikkerhet for norsk eksport. Vi må skape markedsbetingelsene som gjør at det er lønnsomt å investere grønt.

Derfor trenger vi Venstre, et miljøparti med næringsvett, som heller sitter ved bordet enn å skrike på gangen.

Klimaaktivistene er ikke lenger bare ullgenserkledde raddiser. Det er næringslivsledere, gründere, investorer, studenter og helt vanlige folk. Klimakampen er ikke en kamp mot næringslivet, den er en kamp for et grønt næringsliv.

Med de riktige politiske veivalgene representerer det grønne skiftet en enorm mulighet.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Jeg er opptatt av at vi skal spille på lag med næringslivet for å få til en grønn omstilling. Da må det gjøres med forutsigbare og grønne grep som setter retning - ikke overlates til fortløpende forhandlinger på særinteressenes premisser.

I Venstre vil vi bruke skatte- og avgiftssystemet for å få til omstilling. Vi må gjøre det dyrere å forurense, samtidig som vi gjør det lettere å ta grønne valg.

Dette skal vi få til uten å øke det totale skattetrykket, men heller endre innretningen.

Aller viktigst er en opptrapping av CO2-avgiften. Fremoverlente aktører i næringslivet har støttet opp under en forutsigbar opptrapping av CO2-avgiften. På den måten kan næringslivet planlegge for omstillingene, investeringene og markedsposisjonen.

Da må dette gjelde likt for alle, og vi kan ikke la særinteressenes lobbykampanjer uthule dette.

Dessverre har opposisjonen ikke vist samme interesse for å få til det nødvendige grunnlaget som skaper den forutsigbarheten. Ved å fremme unntak for unntak fra CO2-avgiften, gjør de miljøsinker til vinnere, og de som vil bidra til klimakutt blir stående igjen som tapere.

Les også: Rett i strupen på de rødgrønne: Frykter massiv skatteøkning

Det er å gjøre næringslivet og fremtidens generasjoner en gigantisk bjørnetjeneste. Den risikoen løper vi ved dette valget.

Når vi øker CO2-avgiften må vi samtidig ta grep for å kompensere næringslivet og forbrukere. Vi vil fortsette nedtrappingen av skatt på arbeidende kapital, gjennomføre en kraftig utvidelse av opsjonsordningen, doble skattefordelen for å investere i oppstartsbedrifter - og innføre et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.

For å kompensere forbrukerne vil vi innføre et skattefradrag på arbeidsinntekt, som gir mest til de med lavest inntekt. Slik rigger vi skattesystemet for grønn vekst. De rødgrønne partiene vil derimot øke skattene med mellom tre og 30 milliarder de neste fire årene.

Det blir ikke noe grønt skifte med slike røde tall.

Les også: Klimaposørenes tid

Det siste vi trenger å påføre næringslivet midt i det grønne skiftet er frykten for å tape eksportmarkeder.

10 prosent av alle norske arbeidsplasser er avhengig av handel med EU. Hadde vi sagt opp EØS-avtalen, hadde 290.000 arbeidsplasser stått på spill, ifølge forskerne Højbjerre, Brauer og Schultz. Derfor kommer vi aldri til å skape usikkerhet rundt EØS-avtalen. Det eneste gode alternativet til EØS er EU-medlemskap.

For Venstre er det åpenbart at staten har en rolle i å skape rammebetingelsene som får ned utslipp.

Gjennom Nysnø bidrar staten med kapital for å finansiere de grønne enhjørningene som ellers hadde flyttet utenlands for å finne investorer. Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet støtter grønn innovasjon og forskning.

Det vi derimot ikke trenger er 70-tallets statlige industripolitikk som Arbeiderpartiet og SV går til valg på, der statlige selskap erstatter private initiativ og småbedrifter.

Les mer fra Norsk debatt her

I løpet av koronakrisen har rekordmange startet for seg selv. Vi må ta vare på disse spirene og gi dem muligheten til å vokse.

Derfor vil vi gjøre hverdagen deres tryggere og enklere. Vi vil innføre en egen inntektssikring for selvstendig næringsdrivende, gjøre offentlige anskaffelser mer tilgjengelige for små innovasjonsbedrifter, og dele mer offentlig data med næringslivet.

Samtidig skal vi fortsette å forenkle hverdagen til småbedriftseiere, og sikre tilgang til kapital, ikke bare i den umiddelbare oppstartfasen, men i oppskaleringsfasen som altfor mange kjenner som en «Dødens dal».

Årets valg er et klimavalg, men klimapartiene leverer ulike løsninger.

Hvis du vil gi din stemme til et parti som alltid sitter ved bordet når beslutningene blir tatt, og som klarer å se at god næringspolitikk og klimapolitikk er to sider av samme sak, så er Venstre ditt valg.