Gå til sidens hovedinnhold

Det blir ikke like fristende med hyttejuks på stranda etter dette

Økokrim har ingen ambisjon om at alle sider av Tjøme-saken skal belyses.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

(Tønsbergs blad)

Tre menn sitter på tiltalebenken i Horten tingrett i en rettssak utenom det vanlige. Det er sent på dagen. De lytter og følger samtidig med på hundrevis av dokumenter, tegninger og kartutsnitt. De tar av og på brillene. Stemningen i rettssalen er preget av alvor.

Den mye omtalte Tjøme-saken er i gang i rettssystemet.

Arkitekt Rune Breili og de to tidligere byggesakslederne i Tjøme kommune, Harald Svendsen og Hans Petter Abrahamsen er snart gjennom dag én, og er klare for seks uker i rettssalen i Horten tingrett. Det er også de tiltaltes advokater, dommer Øistein Wegner Fagernes og hans to meddommere. Økokrims fire representanter i retten er ledet av førstestatsadvokat Esben Kyhring.

Aktors møysommelige innledningsforedrag er detaljert, og omfatter både relasjonene mellom de tiltalte og en rekke eiendommer de har jobbet med. Felles for eiendommene er at eierne er ressurssterke, og at saksbehandlingen av byggesøknadene ikke er gjort etter boka. Breili og Svendsen kan dømmes for grov korrupsjon, mens Svendsen og Abrahamsen er tiltalt for grov uforstand i tjenesten.

Her lokalt er folk opptatt av at de mange ulovlige byggesakene som er avdekket de siste fire årene skal behandles i retten, og at noen skal dømmes. Politiet har brukt nesten to år på sin etterforskning.

En stor del av disse byggesakene er gjennomgått av politiet i løpet av etterforskningen og lagt bort fordi det ikke er funnet noe straffbart i disse sakene. Politiet er ikke på jakt etter kritikkverdige forhold. Det overlater etterforskerne til kommunen, som kan bøtelegge hytteeiere og vedta riving eller tilbakeføring der det er bygget uten riktige tillatelser. Førstestatsadvokat Esben Kyhring er i sitt innledningsforedrag helt klar på dette: Økokrim har ingen ambisjon om at alle sider av Tjøme-saken skal belyses i denne omgangen. Her er det bare spørsmålene tiltalen reiser som skal behandles, sier han.

Les også: Hytteprisene i taket

Økokrims ønske er at den fulle rettsbehandlingen av korrupsjonstiltalen vil virke avskrekkende på alle som kunne tenke seg å bygge mer enn de har fått tillatelse til. De ser at mange av dem som begår lovbrudd eller kritikkverdige forhold i strandsonen ellers er lovlydige borgere. Men som av en eller annen grunn mener de kan tillate seg å jukse til seg økte verdier på bekostning av fellesskapet.

Det er symbolsk at rettssaken kommer nesten samtidig med en rapport fra Sivilombudsmannen, som har undersøkt alle dispensasjoner for bygging i strandsonen fra 2016 til 2019 i kystkommunene Kragerø, Askøy og Mandal (nå Lindesnes).

Les også: Vil kjøpe hytter for 120 milliarder

85 prosent av søknadene om å bygge i strandsonen, der det er byggeforbud, er innvilget. Sivilombudsmann Hanne Harlem mener funnene er urovekkende og gir grunn til å tvile på om kommunene har foretatt den vurderingen loven krever. Hun lurer også på om kommunene har forstått loven korrekt.

At gamle Tjøme kommune ikke forsto loven korrekt er hevet over en hver tvil.