Siden Covid-19-viruset startet å spre seg i verden i fjor har det vært satt i gang mange og store forskningsprosjekter for å finne vaksiner. Nå er det to vaksiner som er godkjent i flere land. Begge har rapportert en meget bra virkning mot viruset.

Den ene er utviklet av tyske BioNTech med millioner i støtte fra den tyske stat. Den andre er utviklet av Moderna med milliarder i støtte fra USA. Samtidig er det mange andre legemiddelselskap som arbeider med egne vaksiner. Disse selskapene har egne fabrikker og produksjonslinjer for produksjon av vaksiner.

Hvorfor forlanger ikke USA og EU at BioNTech, Pfizer og Moderna gir ut «oppskriften» på sine vaksiner, som de har vært med på å betale for, til de andre legemiddelselskapene for raskt å produsere store mengder av disse vaksinene?

Det burde gjøre det mulig å vaksinere mye raskere enn nå.

Les også: Den neste vaksinen har ankommet Norge