Thema Consulting har på oppdrag fra Offshore Norge utarbeidet en rapport som vurderer den globale klimaeffekten.

Rapporten slår fast at elektrifisering av olje- og gassektoren gir betydelige reduksjoner i klimagassutslippene. Ikke bare i Norge, men også globalt.

Norge er en stor eksportør av gass til Europa og vi er en integrert del av det europeiske kraft- og kvotemarkedet. Den europeiske klimapolitikken har derfor betydning for oss.

Det er mulig å få til...

Thema har analysert de langsiktige og varige endringene i kraft-, gass- og kvotemarkedet når norske olje og gassinstallasjoner elektrifiseres.

Les også: Planene om atomkraftverk bør tas imot med jubel

Utslippene i Europa reduseres med rundt 80 prosent av utslippskuttet som vi får nasjonalt av å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner. Lavere etterspørsel etter kvoter på sikt øker sannsynligheten for sletting av kvoter og en ytterligere tilstramming av kvotetaket.

I tillegg blir de globale utslippene redusert fordi den frigjorte gassen ved elektrifisering blir eksportert og erstatter import av LNG til Europa som har høyere utslipp i produksjons- og transportkjeden enn rørgass.

Norsk olje- og gassindustri skal halvere egne utslipp i 2030 og videre ned mot null utslipp i 2050. Miljødirektoratets rapport Grønn omstilling viser at det er mulig å få til dette og at kraft fra land er det desidert viktigste tiltaket.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

...Men ikke for enhver pris

Skal Norge nå klimamålene i 2030, må olje- og gassindustrien kutte sine utslipp. Kraft fra land er det viktigste tiltaket. Rapporten viser at elektrifiseringsprosjektene som er gjennomført, planlagt og besluttet i Norge til nå, både er bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomme. Den viser også at elektrifisering av olje- og gassektoren er minst like effektivt som elektrifisering av landbasert industri og transportsektoren.

Vi elektrifiserer imidlertid ikke for enhver pris.

Hvert enkelt prosjekt skal fortsatt vurdere tekniske muligheter, kostnader, kraftsituasjon, levetid og klimaeffekt. Det kommer til å bli krevende å nå klimamålene. Da må vi gjøre flere ting samtidig, både redusere utslipp og bygge ut mer fornybar kraft for å avhjelpe kraftsituasjonen.

Les også: Statnett solgte gullet for sølvpenger: Nå får de hjelp av DN

Elektrifisering av olje- og gassektoren gir betydelige reduksjoner i klimagassutslippene, ikke bare i Norge, men også globalt.

Dersom lønnsomme elektrifiseringsprosjekter ikke gjennomføres, vil det bli vanskeligere og dyrere å nå klimamålene.

Thema har nå slått fast at elektrifisering gir store globale klimareduksjoner. Fremover bør vi derfor bruke tiden på å diskutere og finne løsninger på hvordan vi kan skaffe nok fornybar kraft til å elektrifisere samfunnet slik at vi når klimamålene.

Det vil offshorebransjen bidra til, blant annet gjennom storstilt utvikling av havvind og andre lavkarbonløsninger.