Norge eksporterer hovedsakelig vannkraft, det betyr at tross av en vannfattig sommer bruker norske kraftprodusenter vannreservene som skulle sikre norske forbrukere sikker og økonomisk overkommelig strømforsyning året rundt.

Tall fra SSB viser at Norge eksporterte strøm for over 1,4 milliarder kroner (2,6 TWh) i juli i år og at det er det meste Norge har eksportert strøm for i løpet av en måned noen gang.

Samlet eksport hittil i år beregnet til 6,5 milliarder kroner (over 10 TWh, tilsvarer strømforbruket av cirka 450. 000 husstander i et helt år).

Les også: Prisen økte 18.000 prosent, så forsvant strømmen. Kan det skje i Norge?

En streng politisk regulering av eksport er nødvendig hvis en skal sikre normal, miljøvennlig energiforsyning – til en overkommelig pris.

Vi eksporterer grønn kraft og kjøper igjen forurenset kraft, tross av at Norge er selvforsynt med ren fornybar energi. Dette har ikke med politisk fornuft å gjøre, det er rett å slett butikk på bekostning av norske forbrukere.

Strømprisene kommer til å øke

Strømprisene kommer til å øke, ikke minst på grunn av ny effekttariff-system, et tabutema, som forties etter beste evne, både av massemedia, myndighetene og nettselskapene. Det er avfyrt politisk startskudd for innføring av nevnte tariffsystem fra og med 1. januar 2022. De som deretter bruker mye strøm samtidig blir straffet.

Nettselskapene står fritt til å bestemme sitt eget «straffesystem», som uansett kommer til å bli lite forbrukervennlig, og muligens også lovstridig. Både Forbrukertilsynet og Forbrukerombudet nekter å undersøke lovligheten av en slik fremgangsmåte.

Det er klart at det er politikernes oppgave å reforhandle utenlandske avtaler for å få tilbake Norges råderett over sin egen energipolitikk, slik Sp har forfektet dette under valgkampen. Mulig avgiftskutt kan også være med å forebygge en påventet store sosiale problemer.

Feil å sammenligne med andre europeiske land

Kraftkablene til utlandet er i seg selv et sorgens kapittel. Det er ingen tvil om nødvendigheten av et visst antall kabler for å sikre muligheten til å bli kvitt overskuddskraft, samt få mulighet til å kjøpe kraft i krise.

Problemet er faren for at nye kabler, som tas i bruk i disse dager, kommer til å øke eksporten ytterligere, og dermed svekker forsynings kvaliteten til norske forbrukere.

Les mer fra Norsk debatt her

Å sammenlikne England, Tyskland og flere andre europeiske land med Norge, når det gjelder strømforsyningen, er fundamentalt feil. I motsetning til andre land er Norge, med sin spesielle klima, bosetning og energihistorie, ganske unik, med blant andre Sam Eyde og Gunnar Knudsen som energiens gallionsfigurer.

Får vi riktige politiske avgjørelser framover i tiden kan det resultere i normale norske strømpriser.