Oslo og Bergen ønsker å innføre nullutslippssoner for å kutte klimagassutslipp, men regjeringen sier nei. Er lokalt selvstyre kun viktig for regjeringen når kommunene er enige med Senterpartiet?

Veitrafikk er den største utslippskilden i landets største byer. I Oslo og Bergen står veitrafikk for 50 og 40 prosent av klimagassutslippene. Det er ikke mulig å nå byenes klimamål uten store klimakutt innen veitrafikken.

Les også: Regjeringen: – Ikke aktuelt med nullutslippssoner

Den norske elbilpolitikken har vært en knallsuksess. Det håper vi fortsetter på tross av regjeringens nyeste runde med elbilkutt som straffer folk som vil velge miljøvennlig transport.

I fjor var 86 prosent av alle personbilene som ble solgt i Bergen elbiler. Men for varebiler og lastebiler har vi fremdeles en lang vei å gå. Der var elbilandelen i Bergen kun 8,9 og 1,4 prosent. For at nullutslippsrevolusjonen skal spre seg videre til varebiler og lastebiler, trenger vi nye løsninger.

Skuffende byfiendtlig

Venstre mener «nullutslippssoner» bør være en slik ny løsning. En nullutslippssone er et avgrenset område hvor det kun er tillatt å kjøre med kjøretøy som bruker elektrisitet, hydrogen eller biogass. Hovedmålet er å bidra til å få opp farten på omstillingen til nullutslippskjøretøy, og dermed bidra til å kutte klimagassutslipp.

I dag har ikke byene lov til å innføre slike soner, men signalet fra byene har vært tydelig i årevis. Oslo og Bergen har lenge lengtet etter å få innføre slike soner, men mangler lovhjemmel. I Klimaplanen som Venstre la fram i 2021 åpnet Solberg-regjeringen for nullutslippssoner i byene.

Arbeiderparti- og Senterparti-regjeringen har derimot lagt seg på en annen, gråere linje. Nylig meldte regjeringen at «tiden ikke er inne» for nullutslippssoner. Det er skuffende byfiendtlig.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Oslo og Bergen har begge satt seg klimamål som er langt mer ambisiøse enn de nasjonale målene. Byene vil gå foran i klimakampen, men regjeringen holder oss tilbake. Vi ber ikke om mer penger, kun om lovhjemmel til å innføre at lokalt klimatiltak.

Ap har tidligere vært positive, mens Sp har gjort motstanden mot nullutslippssoner til en kampsak. I valgkampen 2021 trappet Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum opp i Oslo sentrum med dieselbilen sin for å protestere mot byenes ønske om å innføre lavutslippssoner.

Det er trist at dieselentusiastene i Senterpartiet skal få diktere byenes klimapolitikk og merkelig at Arbeiderpartiet lar seg overkjøre.

Det er arrogant av regjeringen overfor å nekte byene å innføre nullutslippssoner. Senterpartiets entusiasme for lokalt selvstyre gjelder visst ikke når kommuner vil føre miljøvennlig politikk.