Ask (17) har Downs syndrom. Han går på skole hver dag. Likevel vil han etter endt skolegang på videregående sitte igjen med «Ikke vurdert» på vitnemålet.

Denne saken gjorde meg så trist å lese.

Er det virkelig et slikt samfunn vi ønsker oss?

Et samfunn der det er greit å forskjellsbehandle, ved la være å vurdere? Hva er vitsen med skolegang hvis man ikke skal få en form for vurdering?

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det er så urettferdig, og det er helt feil å si at det ikke finnes noe vurderingsgrunnlag. Han har jo vært til stede det meste av tiden.

Jeg forstår at Ask ikke kan vurderes karaktermessig på lik linje med de som ikke har behov for tilrettelagt utdanningsløp. Det jeg ikke forstår er at det ikke finnes andre kriterier for han og de andre som også ender opp med å få et vitnemål hvor det bare står «ikke vurdert».

Han har deltatt og han har gjennomført. Han har selvsagt personlige egenskaper å bemerke, og det er muligens fag han utmerker seg i, eller har en større interesse for. Dette er ting som betyr noe å ha med seg videre i livet.

Hvorfor er det ikke mulig å ha en evaluering av hva som er hans sterke sider?

Det bør da være mulig å lage føringer for at skoler kan gi vurderinger til alle elever på en likeverdig måte, til tross for våre ulikheter som mennesker. Vi gir jo av oss selv på hver vår måte, gitt de mulighetene vi har.

Det knuser hjertet mitt at vi ikke er kommet lenger i 2023. Vi skulle for lenge siden vært et samfunn uten et skille. Det som derimot gjør meg glad er å se at folk reagerer, engasjerer seg og deler innlegget hans i sosiale medier. Alt starter med bevissthet. Det gjør at debatten løftes og at vi kommer et skritt nærmere at systemet tar til fornuft og endrer en uverdig praksis.

For dette handler ikke bare om Ask. Det handler om alle som ikke blir vurdert akkurat nå og fremover, men som deltar. Likeverd og verdi er viktig for alle!