Anna Liljenroth Norstad har i Nettavisen publisert et «åpent brev» til Venstre der hun etterspør svar på tre konkrete spørsmål om vaksiner. Jeg har tidligere kommunisert med Norstad over e-post. Hun mente visst at svarene mine var utilstrekkelige. Her er nok et forsøk.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

  1. Det er helt rimelig å kalle de som ikke ønsker å ta vaksinen for «utskudd». Oppslutningen rundt koronavaksinen er høy. Over 90 prosent av de som så langt har fått tilbud om vaksinasjon, har takket ja. De som takker nei utgjør mindretallet og unntaket.
  2. Koronaviruset medfører vesentlig større risiko for alvorlig sykdom og død enn svineinfluensaen. Det påvirker også nyttevurderingen av vaksinene mot covid-19. Ellers stiller vaksinene mot covid-19 seg annerledes, ettersom testingen av de nye vaksinene er mer omfattende enn for svineinfluensaen.
  3. Jeg synes ikke ordelaget er polariserende. Som nevnt, så stiller det store flertallet seg bak vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinene er trygge å ta

Politikere og folkevalgte har et særlig ansvar for å spre faktabasert informasjon. Vi i Venstre oppfatter MDG-politiker Susanne Heart sine uttalelser som svært misvisende og feilaktige. Derfor mente vi at det var viktig å korrigere inntrykket hun ga.

Les også: Nå trenger vi folk som vet opp ned på en hammer

Vaksinene mot covid-19 har fulgt de strenge kriteriene som gjelder alle vaksiner for øvrig. Millioner av mennesker har tatt vaksinen uten at det er påvist alvorlige bivirkninger. De er vurdert som effektive i beskyttelsen mot covid-19, samtidig som de er trygge for mennesker å ta.

Enkelte har vært skeptiske til den raske utviklingen av vaksiner under denne pandemien. Da kan det være fint å huske på at kusmavaksinen tok fire år å produsere på 60-tallet. Det har spart mange liv, og teknologien har utviklet seg siden.

Bidrar til at livet blir mer normalt

Sunn skepsis er bra, og det er derfor vaksinene har vært gjennom nøye testing, og resultater fra studiene ble gransket av uavhengige eksperter. Virkningene av en vaksine må dokumenteres før den godkjennes i Europa og Norge. Dersom den godkjennes av EU, skal vi kunne føle oss trygge, slik at skepsisen ikke trenger å ta overhånd. Og det er realiteten for vaksinene vi nå benytter for å kjempe mot covid-19.

Les også: Norsk eksport trenger en ryddesjau

Vi kommer ikke gjennom dette livet uten en viss form for risiko. Men risikoen forbundet med å ta vaksinen er langt mindre enn risikoen ved å pådra seg koronaviruset.

I tillegg til at du reduserer risikoen for at de rundt deg blir smittet og alvorlig syke, selvsagt. I tillegg til at du bidrar til at samfunnet gradvis kan åpne igjen, at folk kan vende tilbake til jobbene sine, at livet blir mer normalt.

Les flere meninger fra Norsk debatt