Vi har nok penger, og vi tjener enda mye på oljen. Bensin- og dieselprisene er bygget opp med avgifter på avgifter. Innkjøpsprisen er vel på cirka fem kroner. Ja, du leste riktig! Fem kroner.

Det er fullt mulig å senke prisen til rundt 12 kroner per liter. Kommer jeg i posisjon lover jeg at dette skal foreslås og vedtas!

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Ikke stopp norsk olje!

Den norske oljen har gitt oss velferd i årevis. Også til de som nå skriker «stopp oljen».

De har gratis skole, billig fastlege og duppedingser de bruker i timevis hver dag, laget av nettopp oljen.

Ved å stenge ned norsk sokkel ser vi at det nok ikke vil kreve spesielt mye av verken russiske eller Saudi-Arabiske produsenter å fylle det hullet som vil oppstå.

Vi må redde kloden med andre tiltak

Etterspørsel og pris på kull har også økt fra 46 dollar per tonn i fjor, til om lag 170 dollar til i dag.

Denne enorme prisutviklingen skyldes blant annet en stor utbygging av kullkraftverk i Kina og andre land.

Skulle vi «redde kloden fra å koke», som enkelte dommedagsprofeter mener, ja da burde vi øke vår gassproduksjon og bistå de landene som trenger mer kraft til å lage gasskraftverk - istedenfor kullkraftverk.

De som tror at vi i Norge utgjør en forskjell ved å strupe kranene på vår sokkel, er så til de grader frikoplet fra virkeligheten at det er noe forunderlig for meg at flere ikke påpeker denne uansvarligheten.

Det er ikke biler eller «fisende» kuer vi skal være redd for

Man redder ikke kloden med høye CO2-avgifter og bilforbud i Norge. Eller ved å stenge ned norsk sokkel. Nei, man må se tingene i et større perspektiv, og samarbeide om en felles energiplan.

Les mer fra Norsk debatt her

Det er tross alt verdens energiprodusenter som står for mer enn tre fjerdedeler av alle menneskeskapte CO2-utslipp, og ikke biler eller «fisende» kuer.

La oss nå stoppe litt opp og putte fingeern i jorda. Oljen er ren, og vi trenger den fremover.