Arne og Anne er to nordmenn som ønsker seg jobb ute i verden. Men for Arne og Anne handler ikke en jobb internasjonalt om land med utviklingspotensial, internasjonal bedriftsstrategi eller markedsføring og salg av spesifikke varer og tjenester.

For Arne og Anne handler det om å stadig være attraktiv arbeidskraft i en verden som i stadig raskere tempo endrer forutsetningene for å lykkes i jobben.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Globalisering handler om mangfold

Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft med rett kompetanse, men vanskelig å finne folk med den rette kompetansen. For Arne og Anna handler det om å være synlige og bli assosiert med den rette kompetansen.

Mangfold og inkludering har i mange år stått på agendaen i arbeidslivet, men det er først de siste årene at mangfold er kommet høyt opp på prioriteringslisten. Store bedrifter og organisasjoner som er avhengig av rett kompetanse vet at de må konkurrere om denne kompetansen på et globalt plan.

Det betyr at Anne og Arne ikke bare må kunne faget sitt, men også være mennesker som har en god og variert kulturell bakgrunn. De må like å samarbeide om felles prosjekter og resultater, helt uavhengig av landegrenser, kultur, religion og folkeslag.

Sirkulær økonomi

Gjenbruk står sterkt i Norge. Vi er langt fremme med teknologiske løsninger og har også opparbeidet god kundeforståelse. Forbrukerne i Norge har kommet et godt stykke og er aktive deltakere i gjenbruksprosessen, selv om det sannsynligvis er et godt stykke igjen til prosessen kan kalles en effektiv sirkulær økonomi.

I Norge er vi vant til å ha en stor, kjøpekraftig middelklasse. I mange andre land har de ikke kommet dit enda, selv om det mange steder vil gå den veien. Den globale middelklasse forventes å øke med nærmere to milliarder mennesker innen 2030, hvilket betyr at jordklodens ressurser settes under betydelig økt press det neste tiåret. En sirkulær økonomi er dermed viktig for å takle den veksten vi har skapt i vesten, men også en nødvendig forutsetning for den veksten som vil komme i resten av verden.

Les også: Det ble aldri «vanlige folks tur»

Lykkes vi med å etablere effektive sirkulære prosesser, så vil det styrke vår konkurransekraft som nasjon. Norske bedrifter vil kunne ta i bruk gjenbruksmateriale istedenfor å måtte betale for nytt. Men de kan også gjøre om på kunnskap om hvordan man skaper effektive sirkulære prosesser til egne produkter.

Effektive sirkulære prosesser er imidlertid ikke en næring i seg selv, men snarere et tillegg til allerede eksisterende produksjonsprosesser. Kunnskapen er ikke en næring i seg selv akkurat som mangfold, men et økonomisk tankesett på tvers av alle sektorer.

Ali og Aisha

Tilbake til Arne og Anne. For å kunne rekruttere den rette kompetansen kreves det ledere som er i stand til å rekruttere denne rette kompetansen. Nye markeder, ny konkurranse og nye arenaer, fordrer krav en ny tankegang fra topp til bunn i organisasjonen.

Hvor bra er det da for Norge om maktposisjoner kun er fordelt mellom Arner? Og ikke inkluderer Annaer, Alier og Aishaer?

Det er ikke gitt at Arne lykkes som leder alene i dag, uten å ha nødvendig innsikt om hvordan han bør lede på tvers av og også i fremmede kulturer. Hovedmålet vil være å etablere virksomhet for et produkt og kombinere prosessen med en sirkulær økonomi i en mangfoldig organisasjon. Uansett hvor smart Arne eller Anne er, hvor begavede eller hvor kompetente Arne og Ane er, så vil de ikke kunne innfri uten interkulturell forståelse.

Arne og Anne må forberede seg på å jobbe sammen med, og også være i konkurranse med, Ali og Aisha.

Et nødvendig samarbeid

Det er viktig at vi i Norge etablerer en plattform hvor både menn og kvinner i Norge inviteres inn i toppen av norsk næringsliv. Men det er også viktig at vi inviterer inn mennesker som forstår hvordan man bygger en sirkulær økonomi inn i produktene vi skal leve av.

Les mer fra Norsk debatt

Det er like viktig at vi inviterer inn Ali og Aisha i toppen av norsk næringsliv. Hvis vi skal klare å leve av grønn tech «etter oljen» må vi forstå, tilpasse oss og samvirke i andre kulturer enn vår egen.

En invitasjon til Ali og Aisha er dermed mer enn en gest overfor minoritetsgrupper. Det vil heller være en nødvendighet for at norsk næringsliv skal kunne hevde seg i den konkurransen som nå etableres.

Vi må aldri være oss selv nok. Vi må aldri bare være Arne!

#arnekampanjen