På lederplass den 26. mai skriver VG: «Med en forskrudd islam-fortolkning som Taliban har funnet på selv, fortsetter gubbeveldet i Kabul å undertrykke afghanske kvinner.»

VG mener Taliban strammer grepet om kvinnene. Men det er ikke Taliban som har skrevet versene i Koranen. Vi kan ikke si at Taliban strammer grepet. Eller at Iran, Sudan, Jemen og Saudi-Arabia strammer grepet. Det er islam som gjør livet vanskelig for kvinnene.

For hvorfor har ingen av de muslimske landene likestilling?

Det er dette spørsmålet man bør stille seg selv, i stedet for å renvaske de svarte sidene ved islam ved å bortforklare og trykke kunnskapsløse påstander.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Frykten for å ytre seg vokser seg større

Etter hvert som islam har vokst seg større i Norge og Europa, har folk med lojalitet mot islam fått stadig mer innflytelse i samfunnet. De blir politikere, journalister, skribenter og får nøkkeljobber i ulike medier og i kulturlivet. Denne gruppen har dannet en elite, som gjør det vanskeligere å ta opp kritikkverdige sider med islam.

Intellektuelle muslimer og såkalt venstreislamisme har tatt på seg oppgaven å kvele all kritikk mot islam, samt bortforklare de mørke sidene ved å legge skylden på kultur eller tolkning. Deres heiagjeng er «gjengmuslimer», som driver med sjikane på sosiale medier, styrer gatebråk og hindrer ytringer med vold.

De er nyttige idioter som blir styrt av moskeer for å legge lokk på ytringer som bryter med deres verdensbilde.

Les også: Moskeene er verre enn Jehovas vitner

Når jeg snakker om venstreislamisme, så mener jeg ikke at alle på venstresiden tilhører denne gruppen, men en minoritet - som forsvarer islam og lager en woke-kultur som gjør at ingen tør å ytre seg i media, hos politiet, i klasserommet eller på Facebook.

De skaper et klima der lærere ikke tør å ytre seg i klasserommet, i frykt for å bli utsatt for vold eller miste jobben. Journalister tør ikke stille kritiske spørsmål. Redaktører slipper ikke til kronikker som er for kritiske til islam. Folk tør til og med ikke å like et innlegg på Facebook, i frykt for å bli fremstilt som rasister.

Samtidig legger de skylden på Taliban, det iranske regimet eller Saudi-Arabia. Og hvis det skjer grusomheter mot kvinner her i Norge, skylder man på partnerdrap eller kultur.

Les også: Det hjelper ingen å erstatte begrepet «æresdrap» med «partnerdrap»

Talibans tolkning er korrekt

Norske journalister og akademikere mangler kunnskap om islamsk teologi. For hvor mange har egentlig lest koranen, lest islamske ayatollaher, bøkene om jussen, økonomien, arven, lest om polygami eller andre sider ved islam der kvinnene blir diskriminert?

Koranens vers er ikke åpen for tolkning. Eller sagt på en annen måte: Taliban tolker Koranen helt korrekt.

Hvis vi virkelig skal ta et oppgjør med disse kvinnenes liv, må vi ta et oppgjør med ideologien bak. Koranen har utallige kvinnediskriminerende vers, uten at jeg skal ramse opp alle her. Men VG kan for eksempel lese kapittel to, kua, og kapittel fire, kvinnen, om de er i tvil om hvor islam står i henhold til kvinner.

Men hvem tør å stille spørsmål til Koranen, uten å bli fengslet, brent levende eller slått til døden? Kan noen av de «intellektuelle muslimene» som skriver som faste spaltister for VG og andre riksmedier ta avstand fra versene i koranen, eller peke på ting som bør omformuleres?

Er det i det hele tatt noen der ute som kan si noe som helst, uten å krenke muslimer?

For versene blir praktisert i alle muslimske land, og selv i muslimske familier her i Europa. De lever sine liv, parallelt med norske lover. Vi har alle lest om praktiseringen av polygami og kortvarige vielser som foregår i Norge, Sverige og i resten av Europa.

Les også: Prostitusjon i Guds navn

Men vi gjør ikke noe for å stoppe det. Vi liker ikke bråk med moskeer og vi trenger deres stemmer under stortingsvalget.

Olje er tykkere enn blod

VG skriver at «å gjøre livet mest mulig klaustrofobisk og minst mulig levelig for afghanske døtre, søstre og mødre, er Talibans jobb nummer én».

Selv er jeg 72 år, født og oppvokst med islam og hele familien min er muslimsk. Jeg har gått igjennom to revolusjoner og en krig. Jeg har flyktet, og jeg har brukt hele mitt liv til å lese Koranen, islamske historikere og teologer.

Og jeg kan si av hele mitt hjerte at det ikke er Taliban som gjør livet vanskelig for kvinnene. Det er islam. Det er Koranen og Allahs ord VG må ta et oppgjør med.

Dette er Nettavisens spaltister

Vi må integrere muslimer som kommer til Norge og Europa, slik at de forstår likestilling. Vi må stoppe moskeer, der imamer indoktrinerer ungdommer med vers fra Koranen. Vi må stoppe Islam Nett og IRNAs fremvekst. Vi må stoppe dialog med land som praktiserer sharia. Og ja, det er vanskelig. Det kan nesten virke som at olje er tykkere enn blod.

Men aller viktigst: Vi må åpne for kritikk av islam. Islam tåler å utvikle seg, på lik linje med kristendommen. Vi skal ikke skåne islam for kritikk.