(Trønderdebatt)

Jeg har hatt sertifikat i hele mitt liv. Jeg kunne kjøre buss, vogntog, lett motorsykkel, folkevogn, traktor, lisens for rally, snøscooter, Lada og anleggsmaskiner. Det eneste jeg ikke hadde lov til å kjøre var tung motorsykkel.

Nå har jeg også fått koronasertifikat, som bare er gyldig seks måneder om gangen og med kroppslig oppmøte når det skal fornyes. Det er ikke frivillig om du bruker bilbelte, unnlater du det vanker det bot. Da jeg var barn hadde vi helsekort med vaksinepass som skulle dokumentere at vi hadde gått gjennom nødvendige vaksiner.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vi måtte ta bestemte vaksiner for å reise i utlandet. Min korte tid som ung sjømann krevde en haug meg vaksiner. Selvfølgelig tok vi dem, men kanskje mest for egen interesse.

Nå er debatten i gang om vi skal ha et eget sertifikat for at vi er vaksinert mot korona. Det faller mange tungt for brystet. Som en person som er i faregruppen, og med en far på 90 år som ble smittet av korona mens han var pasient på en institusjon og svevde mellom liv og død trass i to vaksiner, så tenker jeg at jeg hyller de som tar vaksine - om ikke annet for å forebygge smitteoverføring til andre.

Jeg respekter valget om ikke la seg vaksinere, men da kunne et sertifikat hindret nedstigning av samfunnet og forebygge alvorlig sykdom og dødsfall. Det er menneskerett å ta frie valg, men kanskje ikke å ferdes i miljø der man smitter andre.

Les mer fra Norsk debatt

Tilbake til trafikken. Du får ikke kjøre bil uten sertifikat og du må fornye det ofte når du kommer opp i en viss alder. Det gjør vi for å forbygge skader og dødsulykker. Kjører du uten bilbelte får du bot. Det kan koste samfunnet store summer om du blir varig skadet.

Det er ikke valgfritt om du vil bruke bilbelte, men i dag er valgfritt å risikere å smitte andre som i verste fall kan dø. Det minste man da kan forlange er at det er et sertifikat som viser at du er vaksinert eller ikke. Det er sikkert en menneskerett å bestemme over egen kropp, men det er vanskelig å forstå at det skal være lovlig å utsette andre for fare og kanskje død.