Arbeiderpartiet i Danmark har i høst vedtatt å opprette asylmottak i Afrika. Statsministeren fra Socialdemokratiet, Mette Fredriksen, vil ha Norge med på laget.

Vil Jonas Gahr Støre ta imot tilbudet fra sitt eget søsterparti i Danmark?

En nødvendig endring

Loven som nå er vedtatt i Folketinget innebærer i praksis en avskaffing av dagen asylsystem i Danmark. Det er en helt nødvendig endring.

Asylsøkere som har ressurser til å betale menneskesmuglere og komme seg til Europa har allerede vist at de er ressurssterke. Det er en stor overvekt av menn i sin beste alder. Samtidig sitter titalls millioner kvinner og barn igjen i nærområdene uten å få dekket selv de enkleste behov.

Dagens asylpolitikk er ikke bærekraftig

Mens vi i Norge har diskutert om vi skal hente 50 eller 100 personer fra Moria-leiren, har FNs budsjett til flyktningleirene har vært en salderingspost i årevis.

Det ser ut som om Støres søsterparti i Danmark også ser det samme: For pengene det koster å hente 35 EMA-flyktninger til høykostlandet Norge, kunne vi gitt 8.300 personer et mer verdig liv i de overfylte flyktningleirene i Jordan.

Er det rettferdig å hjelpe de få istedenfor de mange? Er det moralsk å hjelpe de sterke foran de svake? Er det ansvarlig å føre en innvandringspolitikk som påfører fremtidige generasjoner enorme utgifter i Norge?

Les også: Å være trygg mot covid-19 burde ikke avhenge av om du er rik eller fattig

Danskene har sett det samme som Frp har hevdet i årevis - dagens asylpolitikk er ikke bærekraftig. Spørsmålet er om Støre har politisk klokskap til å følge sitt søsterparti i Danmark. Jeg kan minne Støre om at regjeringen med Frp har flertall i Stortinget, og det skal ikke stå på oss.

Asyl er ingen menneskerett

For det stemmer ikke at grensene til Europa er stengt, slik enkelte forsøker å gi et inntrykk av. I pandemiåret 2020 kom det over en halv million migranter ulovlig til Europa. Det er 100-200.000 flere enn et gjennomsnittlig normalår før flyktningkrisen i 2015.

Det er ingen menneskerett å få asyl i Europa. Juridisk er det mulig å gi asylsøkere opphold i ett annet trygt land enn Norge, noe danskene nå viser i praksis.

Les mer fra Norsk debatt

Frp fremmet allerede i 2009 forslag om å opprette asylmottak i Afrika. Det ville gitt Norge full kontroll over asylpolitikken, og frigjort ressurser til å kunne hjelpe millioner av mennesker i nærområdene. Langt færre ville begitt seg ut på en livsfarlig ferd over Middelhavet dersom de forsto at de aldri ville få asyl eller opphold i Norge.

For 12 år siden var et samstemt politikk og pressekorps enige i at asylmottak i utlandet var «umulig». Nå har danskene vedtatt dette i Folketinget, og det er på høy tid at det norske Stortinget følger etter.