Bærum kommune gikk i går ut med melding om ny smitterekord i kommunen, med 68 registrerte smittetilfeller det siste døgnet. NTB, NRK, VG og andre har ukritisk gjentatt dette siden i går.

Les også: Det finnes ingen «smitteeksplosjon» blant barn og unge

Men ukesrapporten til kommunen for uke 11 viser at det var 72 smittetilfeller 17. mars. Dette er blitt påpekt overfor VG og NRK, men deres artikler om dette er ikke korrigert. VG kjører et nytt oppslag i dag som gjentar påstanden om ny smitterekord.

Store sprik mellom dagsrapportene og ukesrapportene

Etter en gjennomgang av Bærum kommunes dagsrapporter og ukesrapporter for uke 10 og 11 ser man tydelig at det ofte er store sprik mellom tallene i disse. Ukesrapportene er mer korrekte fordi de kompileres etter uken er omme og alle tallene for uken er sluttført.

Det er dermed ikke sikkert det har skjedd noen ny smitterekord i Bærum nå etter påske. Kommunen har likevel basert seg på dette da de besluttet å innføre rødt nivå i barnehagene.

Vi ser dessverre gang på gang at politikere, byråkrater og kommuneoverleger uten matematisk eller statistisk kompetanse bruker de ferskeste tallene til å bestemme svært inngripende tiltak – selv om tallene viser seg i ettertid å være misvisende eller feil.

Her kan du lese flere kommentarer av George Gooding

Kommunen bør slutte å publisere dagsrapporter med smittetall for siste døgn, da disse som oftest er (kraftig) feil. Gjennomsnittlig feilmargin mellom dagsrapportene og de endelige tallene i ukesrapportene for uke 10–11 er på hele 45 prosent.

Smittetall fordelt etter registreringsdato er ubrukelig

Man må også slutte å bruke registreringsdato for smitteresultatene, og heller bruke prøvedatoen. Det som er typisk etter ferie er at prøver er blitt analysert i løpet av ferien, men resultatene ikke er registrert i MSIS ennå. Da hoper det seg opp og man får større topper når man fordeler dem på registreringsdato i steden for prøvedato.

VGs koronavirus-tall viser smittetall fordelt på enten registreringsdato (standard) eller prøvedato (dessverre kun på nasjonalt nivå). For de siste to ukene ser man tre dager hvor smittetallene går over 1000 per dag, når man fordeler etter registreringsdato. Bytter man til prøvedato, er det ingen dager med smittetall over 1000.

Les mer fra Norsk debatt her

Er det bare et uhell at pressen og byråkratene bruker dagsrapportene og prøver fordelt etter registreringsdato? Det gir dem iallefall det de liker: mer ekstreme tall som kan brukes til så mangt.

For eksempel gjøre hverdagen til barn og unge kjipere.

Hadde jeg vært kommuneoverlege i Bærum kommune, hadde jeg kanskje insistert på litt mer edruelig bruk av tall når man skal bruke dem til svært inngripende tiltak.

Men så er ikke jeg kommuneoverlege, bare en som er opptatt av hva som faktisk er sant eller ikke.