Nylig skrev Mímir Kristjánsson et innlegg på NRK Ytring med tittelen «Stopp mobbingen av de trygda».

Han har rett i at det er en god del mennesker som har ødelagt kroppene sine på hardt arbeid. De skal selvfølgelig slippe å jobbe uten å føle seg stigmatisert og mistenkeliggjort.

Ingen ønsker å presse syke og utslitte mennesker til det, derfor er det veldig fint at vi bor i en velferdsstat der staten tar vare på deg hvis du er for syk til å tjene dine egne penger.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det er langtidsfraværet som er det største problemet

Formålet med sykelønnsordningen og sosiale ordninger er nettopp inntektssikring ved sykdom eller uførhet. Det er et viktig gode som vi bør verne om. Samtidig må vi erkjenne at dersom ordningen skal bestå, og også komme våre barn til gode, må vi se på hvordan den er innrettet og kunne snakke om hvorfor vi er verdens sykeste folk i verdens rikeste land. Og hva vi kan vi gjøre for å bøte på det.

Hvorvidt den kollektive aksepten for å ta seg en sykedag etter fylla er for høy, må snakkes om.

Men det er langtidsfraværet som utgjør størsteparten av innhogget i statsbudsjettet, og setter størst begrensninger på folks liv. For veien til uføretrygd er som regel brolagt med langtidssykemeldinger. Derfor er det særlig veldig viktig at vi klarer å gjøre noe med langtidsfraværet slik at andel uføre i arbeidsfør alder går ned og ikke opp. I dag er andel uføre i arbeidsfør alder på over ti prosent. Det er mange mennesker det - om lag 370.000.

Les også: Tybring-Gjedde avslører seg selv. Igjen

Skal vi få det ned må vi også vite noe om hvorfor de er langtidssyke og etter hvert uføre. Muskel- og skjelettlidelser utgjør i dag nesten halvparten av sykemeldinger. Særlig mange kvinner havner i den den ulne gruppa og lever i smertetilstander som ofte gjør det umulig å jobbe. Vanskelige diagnoser, og vanskelig å få hjelp.

Høyresiden vil ikke tvinge uføre, syke folk i jobb

Da gjelder det å ha en mer målrettet politikk for å få flere i denne gruppen ut av smertetilstander og inn et arbeidsliv som gir helse, og ikke tar. Dette er en gruppe Høyre er opptatt av, til Mímirs mulige overraskelse ønsker vi å innføre pakkeforløp for pasienter med muskel- og skjelettplager slik at de kan få hjelp og slippe å bli uføre.

Folk med «lettere psykisk sykdom» utgjør også en betydelig andel langtidssyke, men for denne gruppen er ikke alltid en sykemelding riktig medisin.

Uføretrygd er isolerende og sterkt passiviserende, og vi må etterstrebe at færrest mulig havner i denne «salderingsposten». Det er på mange måter en fallitterklæring, for det er ytterst få i vårt samfunn som ikke har noe å bidra med. Nå kan ikke jeg svare for maktmennesker av alle slag som ifølge Kristjánsson deltar i denne såkalte mobbekampanjen.

Les mer fra Norsk debatt her

Men Høyre mener hvert fall at hvert menneske er unikt med sitt eget potensiale som samfunnet må legge til rette for at blir brukt – også for individets egen del. Premisset om at «høyresiden» synes folk er late og vil tvinge uføre, syke mennesker i jobb er ikke sant.

Vi må kunne ha en ordentlig samtale om et vanskelig tema dersom vi skal ha håp om at den enkelte skal få det bedre og at velferdsstaten over tid skal bestå.